CAT cyfence บริการ

 • Managed Security Service

  บริการดูแลและบริหารจัดการระบบรักษาความปลอดภัยเทคโนโลยีสารสนเทศ

ลักษณะบริการ

>> จัดการและเฝ้าระวัง ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อธุรกิจดำเนินไปอย่างราบรื่น <<

 

Managed Security Service (บริการดูแลและบริหารจัดการระบบรักษาความปลอดภัยเทคโนโลยีสารสนเทศ)

Managed Security Service (MSS) บริการจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศผ่านศูนย์ปฏิบัติการ Security Operation Center (SOC) ในลักษณะดูแลและเฝ้าระวังการบุกรุกระบบแบบ Real-time ตลอด 24 ชั่วโมง โดยมีนักวิเคราะห์ระบบและผู้เชี่ยวชาญด้านการรักษาความปลอดภัยปฏิบัติงานผลัดเปลี่ยนกันเพื่อดูแล ทำการแจ้งเตือนเมื่อเกิดปัญหาภัยคุกคามหรือค้นพบช่องโหว่ใหม่ๆอย่างทันท่วงที พร้อมช่วยแก้ไขปัญหาและวิเคราะห์สถานะความปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศขององค์กร ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 ระดับ ได้แก่

 

 • Level 1 – Security Monitoring Service

ทำการเฝ้าระวังและตอบสนองต่อปัญหาที่เกิดขึ้นที่อุปกรณ์หรือระบบเครือข่ายขององค์กรแบบ Real-time ตลอด 24 ชั่วโมง พร้อมทำการแจ้งเตือนหากเกิดเหตุการณ์ผิดปกติอย่างทันท่วงที

 

 • Level 2 – Incident Management Service

บริหารและตอบสนองต่อเหตุการณ์บุกรุก พร้อมให้ความช่วยเหลือและทำการแก้ไขปัญหา โดยทีม CAT CSIRT (Computer Security Incident Response Team) จะทำการรวบรวมข้อมูลเพื่อหาสาเหตุและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นอีกทั้งให้คำแนะนำเพื่อป้องกันการเกิดปัญหาขึ้นอีกในอนาคต

 

 • Level 3 – Configuration Management Service

บริหารจัดการระบบรักษาความปลอดภัยแบบครบวงจร โดยให้คำแนะนำในการบริหารจัดการค่าคอนฟิกของระบบและอุปกรณ์ในเครือข่าย รวมไปถึงการกำหนด แก้ไขหรือเพิ่มเติมนโยบาย (Policy) สำหรับอุปกรณ์รักษาความปลอดภัยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ


พร้อมกันนี้ CAT cyfence ก้าวขึ้นสู่ความเป็นผู้นำในการให้บริการ Managed Security Service ด้วยการยกระดับคุณภาพในการให้บริการของศูนย์ปฏิบัติการ Security Operation Center (SOC) ที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 27001 แห่งแรกในประเทศไทย

คุณสมบัติเด่น

บริการ Managed Security Service จาก CAT cyfence ช่วยให้องค์กร

 • ได้รับการเฝ้าระวังภัยคุกคามต่อระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ แบบ Real-time ตลอด 24 ชั่วโมง
 • ได้รับการแจ้งเตือนในทันทีเมื่อมีภัยคุกคามรูปแบบใหม่ๆ เกิดขึ้น (Early warning) พร้อมคำแนะนำในการแก้ไขปัญหา
 • ได้รับการช่วยเหลือในการแก้ปัญหาและตอบสนองต่อเหตุการณ์บุกรุก
 • ได้รับการดูแลและบริหาร Configuration พร้อมทำการปิดช่องโหว่ต่าง ๆ
 • สามารถปฏิบัติตามกฎหมายหรือมาตรฐานการรักษาความปลอดภัยตามมาตรฐานสากลได้
 • สามารถลดค่าใช้จ่ายในการลงทุนจัดหาอุปกรณ์และพัฒนาบุคลากรเพื่อดูแลระบบ

รายละเอียดเพิ่มเติม

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้ เพื่อสร้างประสบการณ์นำเสนอคอนเทนต์ที่ดีให้กับท่าน รวมถึงเพื่อจัดการข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อให้ท่านได้รับประสบการณ์ที่ดีบนบริการของเว็บไซต์เรา หากท่านใช้บริการเว็บไซต์นี้ต่อไปโดยไม่มีการปรับตั้งค่าใดๆ นั่นเป็นการแสดงว่าท่านอนุญาตยินยอมที่จะรับคุกกี้บนเว็บไซต์และนโยบายสิทธิส่วนบุคคลของเรา