CAT cyfence บริการ

  • DDoS Protection

    CAT cyfence เป็นหนึ่งในผู้ให้บริการ DDoS Protection โดยผู้ใช้บริการไม่จำเป็นต้องติดตั้งซอฟแวร์หรือฮาร์ดแวร์ เพียงแค่ใช้เทคนิคของ DNS Record เพื่อส่ง Traffic จาก Web Server ของลูกค้า มายังระบบ DDoS Protection ของ CAT cyfence เพื่อให้ Web Server ของลูกค้าปลอดภัยจากการโจมตี

ลักษณะบริการ

CAT cyfence เป็นหนึ่งในผู้ให้บริการ DDoS Protection โดยผู้ใช้บริการไม่จำเป็นต้องติดตั้งซอฟแวร์หรือฮาร์ดแวร์ เพียงแค่ใช้เทคนิคของ DNS Record เพื่อส่ง Traffic จาก Web Server ของลูกค้า มายังระบบ DDoS Protection ของ CAT cyfence เพื่อให้ Web Server ของลูกค้าปลอดภัยจากการโจมตี สามารถให้บริการได้อย่างต่อเนื่อง ประหยัดค่าใช้จ่าย และยังสามารถทำให้เครื่องแม่ข่ายสามารถทำงานได้รวดเร็วมากยิ่งขึ้นกว่าเดิม (Caching)

 

 

ด้วยการที่บริการนี้เป็นลักษณะ Cloud จึงทำให้องค์กรต่างๆ สามารถเริ่มลงทุนและป้องกัน Web Server ของตนเองได้อย่างรวดเร็ว โดยไม่ต้องลงทุน Infrastructure สามารถเริ่มใช้งานได้ โดยไม่มี Downtime อีกทั้งยังไม่ต้องย้าย Server หรือเพิ่มอุปกรณ์รักษาความปลอดภัยแต่อย่างใด ทำให้เกิดความคุ้มค่าในระดับสูงสุด และยังเป็นวิธีรับมือกับการโจมตีแบบ DDoS ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

 

ประสิทธิภาพของ DDoS Protection ของ CAT cyfence นั้น มีการตั้งศูนย์ป้องกันในไทย ทำให้มี Latency ที่ต่ำมาก มีการตั้งศูนย์ป้องกันการโจมตีมากถึง 10 แห่งทั่วโลก และยังสามารถรองรับการโจมตีในรูปแบบของ DDoS Attack ได้ทั้งในแบบ Volume Base, Application Base และ Botnet Attack ได้อย่างครบถ้วน

บริการส่วนเพิ่ม (Additional Service)

  • เพิ่ม Domain
  • เพิ่ม IP Address
  • Clean B/W
  • Caching
  • Load balance
  • Upgrade to 3Gbps burstable 6Gbps with less than 4 hours to blackhole, 3Mpps, 20K connections

Standard Package บริการของ DDoS Protection

 

หมายเหตุ : ในกรณีเลือกใช้ Package Silver จะไม่สามารถขอใช้บริการส่วนเพิ่ม (Additional Service) ได้

ป้องกันการโจมตี

 

สนใจรายละเอียดบริการเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ CAT Contact Center 1322

หรือผ่านทาง Email : catcyfence@cattelecom.com

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้ เพื่อสร้างประสบการณ์นำเสนอคอนเทนต์ที่ดีให้กับท่าน รวมถึงเพื่อจัดการข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อให้ท่านได้รับประสบการณ์ที่ดีบนบริการของเว็บไซต์เรา หากท่านใช้บริการเว็บไซต์นี้ต่อไปโดยไม่มีการปรับตั้งค่าใดๆ นั่นเป็นการแสดงว่าท่านอนุญาตยินยอมที่จะรับคุกกี้บนเว็บไซต์และนโยบายสิทธิส่วนบุคคลของเรา