Supply chain

CAT e-smart farm
บริการตามสอบสินค้าเกษตร ช่วยให้ผู้บริโภคทราบถึง แหล่งที่มาของสินค้าเกษตร ตั้งแต่แหล่งเพาะปลูก กระบวนการ คัดบรรจุ รวมถึงการขนส่ง ขณะเดียวกันผู้ประกอบการผลิตสินค้าเกษตรยังสามารถทราบและค้นหาสาเหตุของปัญหาและจัดการกับปัญหาได้อย่างทันท่วงที ช่วยเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรของไทยให้มีความแตกต่างด้านคุณภาพความปลอดภัย ส่งเสริมให้สินค้าเกษตรไทยแข่งขันกับต่างชาติได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยให้บริการ ใน 3 กลุ่ม คือ ผัก ผลไม้ และกล้วยไม้

ลักษณะบริการ

CAT e-smart farm บริการระบบตามสอบสินค้าเกษตรที่ช่วยให้ผู้ประกอบการผลิตสินค้าเกษตร สามารถตามสอบสินค้าเพื่อค้นหาแหล่งที่มาของผลผลิต กระบวนการผลิต ตั้งแต่ฟาร์ม โรงคัดบรรจุ รวมถึงการขนส่ง ได้อย่างรวดเร็ว สามารถหาสาเหตุของปัญหา เช่น สารตกค้าง ศัตรูพืช ลดความเสี่ยงของการขยายตัวของปัญหา เป็นเครื่องมือช่วยให้ผู้ประกอบการสามารถใช้ข้อมูลเพื่อตัดสินใจ และจัดการกับปัญหานั้นได้อย่างทันท่วงที ช่วยเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรของไทย ให้มีความแตกต่างด้านคุณภาพความปลอดภัย และส่งเสริมให้สินค้าไทยแข่งขันกับต่างชาติได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงขึ้น โดยให้บริการใน 3 กลุ่มสินค้าเกษตรคือ ผัก ผลไม้ และกล้วยไม้

              

รูปแบบบริการ

 • Traceability Management Consultant and training  บริการอบรมการใช้งานระบบ CAT e-smart farm ตลอดจนให้คำปรึกษาเพื่อจัดทำระบบตามสอบสินค้าเกษตร การใช้เทคโนโลยีเพื่อช่วยในการตามสอบสินค้าเกษตร
 • Software upgrade  บริการ upgrade version ใหม่ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและฟังก์ชั่นการทำงานที่ผู้ใช้จะได้ใช้ระบบ version ล่าสุดเสมอ
 • Customer Support  บริการให้ความช่วยเหลือ สนับสนุนการใช้งานระบบ CAT e-smart farm โดยผู้ใช้จะได้รับบริการแก้ไขปัญหาอย่างถูกต้อง รวดเร็ว สะดวก ผ่านเจ้าหน้าที่ call center ที่มีประสบการณ์เฉพาะด้าน
 • IDC (Internet Data Center)  บริการ CAT e-smart farm จะถูกติดตั้ง (Hosting) ณ ศูนย์ CAT-IDC บางรัก ที่ให้บริการแบบครบวงจรตั้งแต่ระบบคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่าย ระบบรักษาความปลอดภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ เชื่อมต่อเข้ากับอินเทอร์เน็ตผ่านโครงข่ายความเร็วสูง
 • System Administrator  บริการจัดการและดูแลระบบ CAT e-smart farm ให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประกอบไปด้วยการสำรองข้อมูล (back up and recovery data ), database tuning, firewall

จุดเด่นของบริการ

CAT e-smart farm เป็นระบบตามสอบสินค้าเกษตรที่พัฒนาขึ้นจากโครงสร้างหลัก (Core Module) เดียวกับซอฟต์แวร์ระบบตามสอบสินค้าเกษตรที่ใช้อย่างแพร่หลายเป็นที่รู้จักดีในอุตสาหกรรมอาหารของไทยทั้งในภาคเอกชนและราชการ OpsSmartTM (www.fxagroup.com)

CAT e-smart farm บริการในรูปแบบ software as a service (SaaS) ที่ผู้ใช้บริการจะได้รับการดูแล บริหารจัดการทั้งด้านการใช้โปรแกรม การเก็บรักษาข้อมูลด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยและปลอดภัยจาก CAT ตลอดจนบริการสอบถามข้อมูลภายในระบบ call center จากทีมงานมืออาชีพของ CAT สามารถลดภาระด้านการจัดการระบบไอทีและลดค่าใช้จ่ายในการลงทุนระบบด้วยตนเอง

ประโยชน์ของบริการ

เกษตรกร   

 • สามารถบริหารจัดการกระบวนการเพาะปลูกในฟาร์มให้เป็นไปตามมาตรฐาน EUREGAP, GAP ได้
 • สร้างความโปร่งใสในกระบวนการผลิต สามารถตรวจสอบได้ นำมาซึ่งความน่าเชื่อถือต่อคู่ค้า (โรงคัดบรรจุ)
 • สามารถใช้ประวัติข้อมูลที่จัดเก็บประมวลผลเพื่อพยากรณ์ผลผลิตได้
 • เกษตรกรดูแลการผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าเกษตรปลอดภัยได้มาตรฐาน
 • สร้างโอกาสทางการตลาดแก่สินค้าเกษตรปลอดภัยและได้มาตรฐาน ให้สามารถแข่งขันได้
 • ลดต้นทุน ประหยัดค่าใช้จ่ายด้านระบบ IT ด้วยบริการ Software as a service ที่ CAT ให้บริการในการดูแล บำรุงรักษาระบบ ตลอดจนให้คำปรึกษาด้านการจัดทำระบบตามสอบสินค้าเกษตรภายในฟาร์ม

 

ผู้ประกอบการโรงคัดบรรจุ/ตัดแต่ง 

 • ลดความเสี่ยงทางธุรกิจเกี่ยวกับปัญหาต่าง ๆ เช่น การเรียกคืนผลิตภัณฑ์
 • สร้างความเข้มแข็งของผลิตภัณฑ์ในตลาดประเทศคู่ค้า
 • สร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้า ผู้บริโภค แสดงออกถึงความมุ่งมั่น โปร่งใส ในการเปิดเผยข้อมูล
 • สามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการกระบวนการผลิตให้เป็นไปตามมาตรฐาน HACCP, COOL และ GMP
 • สามารถเปิดให้ลูกค้าเข้ามาใช้งานระบบตรวจสอบข้อมูลด้วยตนเอง
 • สามารถวิเคราะห์ข้อมูลด้านคุณภาพกับด้านการผลิตไปพร้อม ๆ กัน เพื่อการตัดสินใจแก้ไขปัญหาได้ถูกต้อง ชัดเจน
 • สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าเกษตรปลอดภัยได้มาตรฐาน
 • สร้างโอกาสทางการตลาดแก่สินค้าเกษตรปลอดภัยและได้มาตรฐานให้สามารถแข่งขันได้
 • ลดต้นทุน ประหยัดค่าใช้จ่ายด้านระบบ IT ด้วยบริการ Software as a service ที่ CAT ให้บริการในการดูแล บำรุงรักษาระบบ ตลอดจนให้คำปรึกษาด้านการจัดทำระบบตามสอบสินค้าเกษตรภายในโรงงาน

 

ผู้บริโภค 

 • ลดความเสี่ยงที่ต้องบริโภคสินค้าเกษตรที่มีปัญหา เช่น สารเคมีตกค้าง เชื้อจุลินทรีย์ปนเปื้อน เป็นต้น
 • ผู้บริโภคมีความเชื่อมั่นในคุณภาพและความปลอดภัยของสินค้าเกษตร
 • ผู้บริโภคได้ทราบข้อมูลการผลิตสินค้า การตามสอบสินค้าเกษตรย้อนกลับที่รวดเร็ว ถูกต้อง แม่นยำ

โปรโมชั่น

ทดลองใช้บริการ 3 เดือน ติดต่อฝ่ายขาย CAT e-smart farm โทร. 0-2104-4885-7

รายละเอียดเพิ่มเติม

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้ เพื่อสร้างประสบการณ์นำเสนอคอนเทนต์ที่ดีให้กับท่าน รวมถึงเพื่อจัดการข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อให้ท่านได้รับประสบการณ์ที่ดีบนบริการของเว็บไซต์เรา หากท่านใช้บริการเว็บไซต์นี้ต่อไปโดยไม่มีการปรับตั้งค่าใดๆ นั่นเป็นการแสดงว่าท่านอนุญาตยินยอมที่จะรับคุกกี้บนเว็บไซต์และนโยบายสิทธิส่วนบุคคลของเรา