CAT satcom Services

CAT Channel HD
CAT Channel ให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ผ่านดาวเทียม แบบบอกรับสมาชิก ชื่อช่องรายการ CAT Channel ระบบจานดาวเทียม C-band บนกล่องรับสัญญาณ PSI, BIG4, IPM, GMMz และระบบ OTT

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้ เพื่อสร้างประสบการณ์นำเสนอคอนเทนต์ที่ดีให้กับท่าน รวมถึงเพื่อจัดการข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อให้ท่านได้รับประสบการณ์ที่ดีบนบริการของเว็บไซต์เรา หากท่านใช้บริการเว็บไซต์นี้ต่อไปโดยไม่มีการปรับตั้งค่าใดๆ นั่นเป็นการแสดงว่าท่านอนุญาตยินยอมที่จะรับคุกกี้บนเว็บไซต์และนโยบายสิทธิส่วนบุคคลของเรา