สำนักงานบริการลูกค้า บมจ. กสท โทรคมนาคม

ช่องทางการติดต่อเราเพื่อสอบถามรายละเอียดของผลิตภัณฑ์และบริการ

ผลการค้นหาพบทั้งหมด: 128 สำนักงาน

ศูนย์บริการลูกค้าสุวรรณภูมิ International Transit Lounge Concourse G

ที่อยู่           : Unit 2.51 ชั้น 2 International Transit Lounge Concourse G  
                   สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540
เวลาทำการ : ทุกวัน  ตลอด 24 ชั่วโมง
โทรศัพท์     : 0 2104 2401
โทรสาร       : 0 2104 1710

ศูนย์บริการลูกค้ามีนบุรี

ที่อยู่           : ชั้น 1 สำนักงานบริการลูกค้า กสท มีนบุรี  ถ.ร่มเกล้า แขวงมีนบุรี
                   เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ 10510
เวลาทำการ : จันทร์-ศุกร์  08.30-16.30 น.
โทรศัพท์     : 0 2104 2366, 0 2104 2413
โทรสาร       : 0 2401 1315

ศูนย์บริการลูกค้าสมุทรปราการ

ที่อยู่            : ชั้น 1 สำนักงานบริการลูกค้า กสท  สมุทรปราการ ถ.ศรีนครินทร์
                    ต.บางเมือง อ.เมือง จ. สมุทรปราการ 10270
เวลาทำการ : จันทร์-ศุกร์  08.30-16.30 น.
โทรศัพท์     : 0 2104 2457
โทรสาร       : 0 2402 3167, 0 2104 8823

ศูนย์บริการลูกค้าสามเสนใน

ที่อยู่            : ชั้น 2 อาคารไปรษณีย์สามเสนใน ถ.พหลโยธิน แขวงสามเสนใน
                   เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
เวลาทำการ : จันทร์-ศุกร์  08.30-16.30 น.
โทรศัพท์     : 0 2104 2953
โทรสาร       : 0 2104 2845

ศูนย์บริการลูกค้าสุขุมวิท

ที่อยู่            : ห้องเลขที่ 212-213 ชั้น 2 อาคารไทมส์ สแควร์  ถ.สุขุมวิท
                    เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
เวลาทำการ : จันทร์-ศุกร์  08.30-16.30 น.
โทรศัพท์     : 0 2104 2433, 0 2104 2460
โทรสาร       : 0 2104 2433

ศูนย์บริการลูกค้าเอ็นมาร์คพลาซ่า

ที่อยู่            : ห้องเลขที่ A3RO3 ชั้น 3 ศูนย์การค้าเอ็นมาร์คพลาซ่า ถ.ลาดพร้าว แขวงคลองจั่น
                    เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
เวลาทำการ : จันทร์-ศุกร์  10.00-18.00 น.
โทรศัพท์     : 0 2104 2483, 0 2104 2480
โทรสาร       : 0 2104 2483

​​สำนักงานบริการลูกค้า กสท เซ็นทรัลพลาซา ลำปาง

ที่อยู่            : 319 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ลำปาง ชั้น 2 ห้อง 216 ถ.ไฮเวย์-ลำปาง-งาว ต.สวนดอก
                   อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง 52000
เวลาทำการ : จันทร์-ศุกร์  11.00-20.00 น., เสาร์-อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ 10.00-20.00 น.
โทรศัพท์     : 08 6420 1085
โทรสาร       : -

สำนักงานบริการลูกค้า กสท เชียงใหม่

ที่อยู่            : 492 ถ.ซุปเปอร์ไฮเวย์เชียงใหม่-ลำปาง ต.ท่าศาลา อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000
เวลาทำการ : จันทร์-ศุกร์  08.30-16.30 น. (หยุดทำการ : วันหยุดนักขัตฤกษ์และวันหยุดชดเชย)
โทรศัพท์     : 0 5208 0020
โทรสาร       : 0 5208 0021

สำนักงานบริการลูกค้า กสท เชียงราย

ที่อยู่            : 63 ถ.งำเมือง ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000
เวลาทำการ : จันทร์-ศุกร์  08.30-16.30 น. (หยุดทำการ : วันหยุดนักขัตฤกษ์และวันหยุดชดเชย)
โทรศัพท์     : 0 5202 9977, 0 5202 9978 
โทรสาร       : 0 5202 9979

สำนักงานบริการลูกค้า กสท เซ็นทรัลแอร์พอร์ตพลาซา เชียงใหม่

ที่อยู่            : 332-333/1 ชั้น 3 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลแอร์พอร์ตพลาซา เชียงใหม่ ถ.มหิดล
                   ต.หายยา อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100
เวลาทำการ : จันทร์-ศุกร์  11.00-20.00 น., เสาร์-อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์  10.00-20.00 น.
โทรศัพท์     : 08 6420 1120-1
โทรสาร       : 0 5208 0039