สำนักงานบริการลูกค้า บมจ. กสท โทรคมนาคม

ช่องทางการติดต่อเราเพื่อสอบถามรายละเอียดของผลิตภัณฑ์และบริการ

ผลการค้นหาพบทั้งหมด: 128 สำนักงาน

สำนักงานบริการลูกค้า กสท ตะกั่วป่า

ที่อยู่           : 56/106-107 หมู่ 5 ถ.เพชรเกษม ต.คึกคัก อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา 82190
เวลาทำการ : จันทร์-ศุกร์  08.30-16.30 น. (หยุดทำการ : วันหยุดนักขัตฤกษ์และวันหยุดชดเชย)
โทรศัพท์     : 0 7667 9001-3
โทรสาร       : 0 7667 9001 ต่อ 4504

สำนักงานบริการลูกค้า กสท ตรัง

ที่อยู่           : 28/1 ถ.โคกขัน ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง 92000
เวลาทำการ : จันทร์-ศุกร์ : 08.30-16.30 น. (หยุดทำการ : หยุดนักขัตฤกษ์และวันหยุดชดเชย)
โทรศัพท์     : 0 7582 9012-4
โทรสาร       : 0 7582 9015

สำนักงานบริการลูกค้า กสท ทุ่งสง

ที่อยู่           : 229 ถ.ทุ่งสง-สุราษฎร์ธานี ต.ปากแพรก อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช 80110
เวลาทำการ : จันทร์-ศุกร์  08.30-16.30 น. (หยุดทำการ : วันหยุดนักขัตฤกษ์และวันหยุดชดเชย)
โทรศัพท์     : 0 7580 9290-1
โทรสาร       : 0 7580 9292

สำนักงานบริการลูกค้า กสท นครศรีธรรมราช

ที่อยู่           : 269 ถ.พัฒนาการคูขวาง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000
เวลาทำการ : จันทร์-ศุกร์  08.30-16.30 น. (หยุดทำการ : วันหยุดนักขัตฤกษ์และวันหยุดชดเชย)
โทรศัพท์     : 0 7580 9100-3
โทรสาร       : 0 7580 9104

สำนักงานบริการลูกค้า กสท นราธิวาส

ที่อยู่           : 92 ถ.ระแงะมรรคา ต.บางนาค อ.เมือง จ.นราธิวาส 96000
เวลาทำการ : จันทร์-ศุกร์  08.30-16.30 น. (หยุดทำการ : วันหยุดนักขัตฤกษ์และวันหยุดชดเชย)
โทรศัพท์     : 0 7370 9731-3
โทรสาร       : 0 7370 9731-3

สำนักงานบริการลูกค้า กสท เบตง

ที่อยู่           : 6 ถ.คชฤทธิ์ ต.เบตง อ.เบตง จ.ยะลา 95110
เวลาทำการ : จันทร์-ศุกร์  08.30-16.30 น. (หยุดทำการ : วันหยุดนักขัตฤกษ์และวันหยุดชดเชย)
โทรศัพท์     : 0 7323 0500
โทรสาร       : 0 7323 0500

สำนักงานบริการลูกค้า กสท ปัตตานี

ที่อยู่           : 2/1 ถ.พิพิธ ต.อาเนาะรู อ.เมือง จ.ปัตตานี 94000
เวลาทำการ : จันทร์-ศุกร์  08.30-16.30 น. (หยุดทำการ : วันหยุดนักขัตฤกษ์และวันหยุดชดเชย)
โทรศัพท์     : 0 7371 9715
โทรสาร       : 0 7371 9715

สำนักงานบริการลูกค้า กสท ป่าตอง

ที่อยู่           : 264,266 ถ.นาใน ต.ป่าตอง อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต 83150
เวลาทำการ : จันทร์-ศุกร์ : 08.30-16.30 น. (หยุดทำการ : วันหยุดนักขัตฤกษ์และวันหยุดชดเชย)
โทรศัพท์     : 0 7668 0731
โทรสาร       : 0 7668 0733

สำนักงานบริการลูกค้า กสท พัทลุง

ที่อยู่           : 16 ถ.ราเมศวร์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมือง จ.พัทลุง 93000
เวลาทำการ : จันทร์-ศุกร์  08.30-16.30 น. (หยุดทำการ : วันหยุดนักขัตฤกษ์และวันหยุดชดเชย)
โทรศัพท์     : 0 7482 9888
โทรสาร       : 0 7482 9999

สำนักงานบริการลูกค้า กสท พังงา

ที่อยู่           : 70/10 หมู่ 3 ถ.เทศบาลบำรุง ต.ถ้ำน้ำผุด อ.เมือง จ.พังงา 82000
เวลาทำการ : จันทร์-ศุกร์  08.30-16.30 น. (หยุดทำการ : วันหยุดนักขัตฤกษ์และวันหยุดชดเชย)
โทรศัพท์     : 0 7667 9605-6
โทรสาร       : 0 7667 9607