สำนักงานบริการลูกค้า บมจ. กสท โทรคมนาคม

ช่องทางการติดต่อเราเพื่อสอบถามรายละเอียดของผลิตภัณฑ์และบริการ

ผลการค้นหาพบทั้งหมด: 128 สำนักงาน

สำนักงานบริการลูกค้า กสท ภูเก็ต

ที่อยู่           : 112/2 ถ.พังงา ต.ตลาดใหญ่ อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000
เวลาทำการ : จันทร์-ศุกร์  08.30-16.30 น. (หยุดทำการ : วันหยุดนักขัตฤกษ์และวันหยุดชดเชย)
โทรศัพท์     : 0 7621 6861 
โทรสาร       : 0 7621 6861 

สำนักงานบริการลูกค้า กสท ยะลา

ที่อยู่           : 27 ถ.สุขยางค์ ต.สะเตง อ.เมือง จ.ยะลา 95000
เวลาทำการ : จันทร์-ศุกร์  08.30-16.30 น. (หยุด : วันหยุดนักขัตฤกษ์และวันหยุดชดเชย)
โทรศัพท์     : 0 7372 9711-2
โทรสาร       : 0 7372 9711-2

สำนักงานบริการลูกค้า กสท สตูล

ที่อยู่           : 50 ถ.สนูบุตรอุทิศ ต.พิมาน อ.เมือง จ.สตูล 91000
เวลาทำการ : จันทร์-ศุกร์  08.30-16.30 น. (หยุดทำการ : วันหยุดนักขัตฤกษ์และวันหยุดชดเชย)
โทรศัพท์     : 0 7483 9700
โทรสาร       : 0 7483 9700

สำนักงานบริการลูกค้า กสท สุราษฎร์ธานี

ที่อยู่           : 115 ถ.ดอนนก ต.ตลาด อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000
เวลาทำการ : จันทร์-ศุกร์  08.00-19.00 น.  วันหยุดนักขัตฤกษ์และวันหยุดชดเชย  09.00-17.00 น.
โทรศัพท์     : 0 7795 1120
โทรสาร       : 0 7795 1123

สำนักงานบริการลูกค้า กสท สงขลา

ที่อยู่           : 43/6 ถ.นครใน ต.บ่อยาง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
เวลาทำการ : จันทร์-ศุกร์  08.30-16.30 น. (หยุดทำการ : วันหยุดนักขัตฤกษ์และวันหยุดชดเชย)
โทรศัพท์     : 0 7489 0877, 0 7489 0878
โทรสาร       : 0 7432 6009 ต่อ 4911

สำนักงานบริการลูกค้า กสท หาดใหญ่

ที่อยู่           : 490/1 ถ.เพชรเกษม ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
เวลาทำการ : จันทร์-ศุกร์  08.00-19.00 น.  เสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์  09.00 -17.00 น.
โทรศัพท์     : 0 7489 0102
โทรสาร       : 0 7489 0102

สำนักงานบริการลูกค้า กสท หนองคาย

ที่อยู่            : 17/10-11 หมู่ 10 ตำบลในเมืิอง อ.เมือง จ.หนองคาย 43000
เวลาทำการ : จันทร์-ศุกร์  08.30-16.30 น. (หยุดทำการ : วันหยุดนักขัตฤกษ์และวันหยุดชดเชย)
โทรศัพท์     : 08 1237 0040, 08 6450 1070,08 6450 1018 
 

 

 

สำนักงานบริการลูกค้า กสท บึงกาฬ

ที่อยู่           : 113 ม.7 ต.วิศิษฐ์ อ.บึงกาฬ จ.บึงกาฬ
เวลาทำการ : จันทร์-ศุกร์  08.30-16.30 น. (หยุดทำการ : วันหยุดนักขัตฤกษ์และวันหยุดชดเชย)
โทรศัพท์     : 0 4208 8299
โทรสาร       : 0 4208 8298