สำนักงานบริการลูกค้า บมจ. กสท โทรคมนาคม

ช่องทางการติดต่อเราเพื่อสอบถามรายละเอียดของผลิตภัณฑ์และบริการ

ผลการค้นหาพบทั้งหมด: 128 สำนักงาน

สำนักงานบริการลูกค้า กสท เซ็นทรัลพลาซา เชียงราย

ที่อยู่            : 99/9 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา เชียงราย ชั้น 1 ห้อง K115-K116 ม.3 ต.รอบเวียง
                   อ.เมือง จ.เชียงราย 57000
เวลาทำการ : จันทร์-ศุกร์  11.00-20.30 น., เสาร์-อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์  10.00-20.30 น.
โทรศัพท์     : 08 6420 1015
โทรสาร       : -

สำนักงานบริการลูกค้า กสท ศูนย์การค้าเมญ่า เชียงใหม่

ที่อยู่            : 55/5 ห้อง 310 ชั้น 3 ม.5 ต.ช้างเผือก อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50000
เวลาทำการ : จันทร์-ศุกร์  11.00-20.00 น., เสาร์-อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ 10.00-20.00 น.
โทรศัพท์     : 0 5208 1558, 0 5208 1559
โทรสาร       : 0 5208 1558

สำนักงานบริการลูกค้า กสท ตาก

ที่อยู่            : 340 หมู่ 6 ถ.พหลโยธิน ต.ไม้งาม อ.เมือง จ.ตาก 63000
เวลาทำการ : จันทร์-ศุกร์  08.30-16.30 น. (หยุดทำการ : วันหยุดนักขัตฤกษ์และวันหยุดชดเชย)
โทรศัพท์     : 0 5503 9944
โทรสาร       : 0 5503 9945

สำนักงานบริการลูกค้า กสท เถิน

ที่อยู่            : 198/1 ม.6 ถ.ซุปเปอร์ไฮเวย์ ต.ล้อมแรด อ.เถิน จ.ลำปาง 52160
เวลาทำการ : จันทร์-ศุกร์  08.30-16.30 น. (หยุดทำการ : วันหยุดนักขัตฤกษ์และวันหยุดชดเชย)
โทรศัพท์     : 0 5401 9755
โทรสาร       : 0 5401 9755

สำนักงานบริการลูกค้า กสท น่าน

ที่อยู่            : 200 ถ.มหายศ ต.ในเวียง อ.เมือง จ.น่าน 55000
เวลาทำการ : จันทร์-ศุกร์  08.30-16.30 น. (หยุดทำการ : วันหยุดนักขัตฤกษ์และวันหยุดชดเชย)
โทรศัพท์     : 0 5405 9644
โทรสาร       : 0 5405 9644 ต่อ 7220

สำนักงานบริการลูกค้า กสท ปาย

ที่อยู่            : 15/68 ม.8 ถ.แสงทองอร่าม ต.เวียงใต้ อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน 58130
เวลาทำการ : จันทร์-ศุกร์  08.30-16.30 น. (หยุดทำการ : วันหยุดนักขัตฤกษ์และวันหยุดชดเชย)
โทรศัพท์     : 0 5204 9016
โทรสาร       : 0 5204 9016

สำนักงานบริการลูกค้า กสท ฝาง

ที่อยู่            : 188 หมู่ 2 ถ.โชตนา ต.สันทราย อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ 50110
เวลาทำการ : จันทร์-ศุกร์  08.30-16.30 น. (หยุดทำการ : วันหยุดนักขัตฤกษ์และวันหยุดชดเชย)
โทรศัพท์     : 0 5208 1747
โทรสาร       : 0 5208 1747

สำนักงานบริการลูกค้า กสท พะเยา

ที่อยู่ : 96 ม.18 ถ.พหลโยธิน ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา 56000
เวลาทำการ : จันทร์-ศุกร์  08.30-16.30 น.
โทรศัพท์ : 0 5407 9706, 0 5407 9707, 0 5407 9708
โทรสาร : 0 5407 9706 ต่อ 7201 

สำนักงานบริการลูกค้า กสท พิษณุโลก

ที่อยู่            : 118/14 ถ.พุทธบูชา ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
เวลาทำการ : จันทร์-ศุกร์ : 08.30-16.30 น.
โทรศัพท์     :  0 5500 9999
โทรสาร       : -

 

สำนักงานบริการลูกค้า กสท แพร่

ที่อยู่ : 300 ม.6 ต.ทุ่งโฮ้ง อ.เมือง จ.แพร่ 54000
เวลาทำการ : จันทร์-ศุกร์  08.30-16.30 น.
โทรศัพท์ : 0 5406 9655
โทรสาร : 0 5406 9655 ต่อ 7100