สำนักงานบริการลูกค้า บมจ. กสท โทรคมนาคม

ช่องทางการติดต่อเราเพื่อสอบถามรายละเอียดของผลิตภัณฑ์และบริการ

ผลการค้นหาพบทั้งหมด: 128 สำนักงาน

สำนักงานบริการลูกค้า กสท สิงห์บุรี

ประเภท : สำนักงานบริการลูกค้า กสท
ที่อยู่ : 151/23 หมู่ 7 ถ.สิงห์บุรี-บางพาน ต.บางมัญ อ.เมือง จ.สิงห์บุรี 16000
เวลาทำการ : จันทร์-ศุกร์ : 08.30-16.30 น.
โทรศัพท์ : 0 3651 1662
โทรสาร : 0 3653 0479

สำนักงานบริการลูกค้า กสท หนองไผ่

ประเภท : สำนักงานบริการลูกค้า กสท
ที่อยู่ : 63 หมู่ 3 ถ.สระบุรี-หล่มสัก ต.หนองไผ่ อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์ 67140
เวลาทำการ : จันทร์-ศุกร์ : 08.30-16.30 น.
โทรศัพท์ : 0 5678 1865
โทรสาร : 0 5678 1865

สำนักงานบริการลูกค้า กสท หล่มสัก

ประเภท : สำนักงานบริการลูกค้า กสท
ที่อยู่ : 2 ซ.มิตรสามัคคี ต.หล่มสัก อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ 67110
เวลาทำการ : จันทร์-ศุกร์ : 08.30-16.30 น.
โทรศัพท์ : 0 5670 2844
โทรสาร : 0 5670 2844

สำนักงานบริการลูกค้า กสท อ่างทอง

ประเภท : สำนักงานบริการลูกค้า กสท
ที่อยู่ : 134/1 ม.4 ต.บ้านอิฐ อ.เมือง จ.อ่างทอง 14000
เวลาทำการ : จันทร์-ศุกร์ : 08.30-16.30 น.
โทรศัพท์ : 0 3561 3046
โทรสาร : 0 3561 1339

สำนักงานบริการลูกค้า กสท อุทัยธานี

ประเภท : สำนักงานบริการลูกค้า กสท
ที่อยู่ ; 73/3 ถ.รักการดี ต.อุทัยใหม่ อ.เมือง จ.อุทัยธานี 61000
เวลาทำการ : จันทร์-ศุกร์ : 08.30-16.30 น.
โทรศัพท์ : 0 5651 1576
โทรสาร : 0 5651 1576

สำนักงานบริการลูกค้า กสท ขอนแก่น (เซ็นทรัลพลาซ่า ขอนแก่น)

ที่อยู่            : 99 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ขอนแก่น ห้อง 304 ชั้น 3
                    ถ.ศรีจันทร์ ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000
เวลาทำการ : จันทร์-ศุกร์ : 10.30-19.00 น. เสาร์-อาทิตย์, วันหยุดนักขัตฤกษ์ : 10.00-19.00 น.
โทรศัพท์     : 086 450 1120-1

 

สำนักงานบริการลูกค้า กสท ขอนแก่น

ที่อยู่            :  294/1 หมู่ 13 ถ.ศูนย์ราชการ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000
เวลาทำการ : จันทร์-ศุกร์  08.30-16.30 น. (หยุดทำการ : วันหยุดนักขัตฤกษ์และวันหยุดชดเชย)
โทรศัพท์     :  0 4300 9060-7 ต่อ 4213,4302

สำนักงานบริการลูกค้า กสท ชุมแพ

ที่อยู่            : 682 หมู่ 1 ถ.โพธิ์ธาตุ ต.ชุมแพ อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น 40130
เวลาทำการ : จันทร์-ศุกร์  08.30-16.30 น.(หยุดทำการ : วันหยุดนักขัตฤกษ์และวันหยุดชดเชย)
โทรศัพท์     : 0 4300 9648       
โทรสาร       : 0 4300 9649

สำนักงานบริการลูกค้า กสท บ้านไผ่

ที่อยู่           : 389/3 หมู่ 20 ถ.ประชุมธนสาร ต.บ้านไผ่ อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น 40110
เวลาทำการ : จันทร์-ศุกร์  08.30-16.30 น. (หยุดทำการ : วันหยุดนักขัตฤกษ์และวันหยุดชดเชย)
โทรศัพท์     : 08 6450 1009

สำนักงานบริการลูกค้า กสท กาฬสินธุ์

ที่อยู่           : 334 หมู่ 15 ต.หลุบ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ 46000
เวลาทำการ : จันทร์-ศุกร์  08.30-16.30 น. (หยุดทำการ : วันหยุดนักขัตฤกษ์และวันหยุดชดเชย)
โทรศัพท์     : 043019699 , 0864501025
โทรสาร     : 043019698