สำนักงาน บมจ. กสท โทรคมนาคม

ช่องทางการติดต่อเราเพื่อสอบถามรายละเอียดของผลิตภัณฑ์และบริการ

ผลการค้นหาพบทั้งหมด: 123 สำนักงาน
สำนักงานบริการลูกค้า กสท อุทัยธานี

ประเภท : สำนักงานบริการลูกค้า กสท
ที่อยู่ ; 73/3 ถ.รักการดี ต.อุทัยใหม่ อ.เมือง จ.อุทัยธานี 61000
เวลาทำการ : จันทร์-ศุกร์ : 08.30-16.30 น.
โทรศัพท์ : 0 5651 1576
โทรสาร : 0 5651 1576

สำนักงานบริการลูกค้า กสท ขอนแก่น (เซ็นทรัลพลาซ่า ขอนแก่น)

ที่อยู่            : 99 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ขอนแก่น ห้อง 304 ชั้น 3
                    ถ.ศรีจันทร์ ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000
เวลาทำการ : จันทร์-ศุกร์ : 10.30-19.00 น. เสาร์-อาทิตย์, วันหยุดนักขัตฤกษ์ : 10.00-19.00 น.
โทรศัพท์     : 086 450 1120-1

 

สำนักงานบริการลูกค้า กสท ขอนแก่น

ที่อยู่            :  294/1 หมู่ 13 ถ.ศูนย์ราชการ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000
เวลาทำการ : จันทร์-ศุกร์  08.30-16.30 น. (หยุดทำการ : วันหยุดนักขัตฤกษ์และวันหยุดชดเชย)
โทรศัพท์     :  0 4300 9060-7 ต่อ 4213,4302

สำนักงานบริการลูกค้า กสท ชุมแพ

ที่อยู่            : 682 หมู่ 1 ถ.โพธิ์ธาตุ ต.ชุมแพ อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น 40130
เวลาทำการ : จันทร์-ศุกร์  08.30-16.30 น.(หยุดทำการ : วันหยุดนักขัตฤกษ์และวันหยุดชดเชย)
โทรศัพท์     : 0 4300 9648       
โทรสาร       : 0 4300 9649

สำนักงานบริการลูกค้า กสท บ้านไผ่

ที่อยู่           : 389/3 หมู่ 20 ถ.ประชุมธนสาร ต.บ้านไผ่ อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น 40110
เวลาทำการ : จันทร์-ศุกร์  08.30-16.30 น. (หยุดทำการ : วันหยุดนักขัตฤกษ์และวันหยุดชดเชย)
โทรศัพท์     : 08 6450 1009

สำนักงานบริการลูกค้า กสท กาฬสินธุ์

ที่อยู่           : 334 หมู่ 15 ต.หลุบ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ 46000
เวลาทำการ : จันทร์-ศุกร์  08.30-16.30 น. (หยุดทำการ : วันหยุดนักขัตฤกษ์และวันหยุดชดเชย)
โทรศัพท์     : 043019699 , 0864501025
โทรสาร     : 043019698

สำนักงานบริการลูกค้า กสท ชัยภูมิ

ที่อยู่           : 381/56ก ถ.โนนม่วง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ชัยภูมิ 36000
เวลาทำการ : จันทร์-ศุกร์  08.30-16.30 น. (หยุดทำการ : วันหยุดนักขัตฤกษ์และวันหยุดชดเชย)
โทรศัพท์     : 0 44109 898
โทรสาร       : 0 44109 899

สำนักงานบริการลูกค้า กสท นครราชสีมา

ที่อยู่           : 42 ถ.จอมสุรางค์ยาตร์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
เวลาทำการ : จันทร์-ศุกร์  08.30-16.30 น. (หยุดทำการ : วันหยุดนักขัตฤกษ์และวันหยุดชดเชย)
โทรศัพท์     : 0 4400 9810-13
 

สำนักงานบริการลูกค้า กสท นครพนม

ที่อยู่            : 9/1 ซ.ร่วมมิตร บ.น้อยหนองเค็ม ถ.นิตโย ต.หนองญาติ อ.เมือง จ.นครพนม 48000
เวลาทำการ : จันทร์-ศุกร์  08.30-16.30 น. (หยุดทำการ : วันหยุดนักขัตฤกษ์และวันหยุดชดเชย)
โทรศัพท์     : 0 4219 9701-2
 

สำนักงานบริการลูกค้า กสท บุรีรัมย์

ที่อยู่           : 55 ถ.รมย์บุรี ต.ในเมือง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ 31000
เวลาทำการ : จันทร์-ศุกร์  08.30-16.30 น. (หยุดทำการ : วันหยุดนักขัตฤกษ์และวันหยุดชดเชย)
โทรศัพท์     : 0 4411 9812 , 081-2380130

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้ เพื่อสร้างประสบการณ์นำเสนอคอนเทนต์ที่ดีให้กับท่าน รวมถึงเพื่อจัดการข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อให้ท่านได้รับประสบการณ์ที่ดีบนบริการของเว็บไซต์เรา หากท่านใช้บริการเว็บไซต์นี้ต่อไปโดยไม่มีการปรับตั้งค่าใดๆ นั่นเป็นการแสดงว่าท่านอนุญาตยินยอมที่จะรับคุกกี้บนเว็บไซต์และนโยบายสิทธิส่วนบุคคลของเรา