สำนักงานบริการลูกค้า บมจ. กสท โทรคมนาคม

ช่องทางการติดต่อเราเพื่อสอบถามรายละเอียดของผลิตภัณฑ์และบริการ

ผลการค้นหาพบทั้งหมด: 128 สำนักงาน

สำนักงานบริการลูกค้า กสท ชัยภูมิ

ที่อยู่           : 381/56ก ถ.โนนม่วง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ชัยภูมิ 36000
เวลาทำการ : จันทร์-ศุกร์  08.30-16.30 น. (หยุดทำการ : วันหยุดนักขัตฤกษ์และวันหยุดชดเชย)
โทรศัพท์     : 0 44109 898
โทรสาร       : 0 44109 899

สำนักงานบริการลูกค้า กสท นครราชสีมา

ที่อยู่           : 42 ถ.จอมสุรางค์ยาตร์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
เวลาทำการ : จันทร์-ศุกร์  08.30-16.30 น. (หยุดทำการ : วันหยุดนักขัตฤกษ์และวันหยุดชดเชย)
โทรศัพท์     : 0 4400 9810-13
 

สำนักงานบริการลูกค้า กสท นครพนม

ที่อยู่            : 9/1 ซ.ร่วมมิตร บ.น้อยหนองเค็ม ถ.นิตโย ต.หนองญาติ อ.เมือง จ.นครพนม 48000
เวลาทำการ : จันทร์-ศุกร์  08.30-16.30 น. (หยุดทำการ : วันหยุดนักขัตฤกษ์และวันหยุดชดเชย)
โทรศัพท์     : 0 4219 9701-2
 

สำนักงานบริการลูกค้า กสท บุรีรัมย์

ที่อยู่           : 55 ถ.รมย์บุรี ต.ในเมือง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ 31000
เวลาทำการ : จันทร์-ศุกร์  08.30-16.30 น. (หยุดทำการ : วันหยุดนักขัตฤกษ์และวันหยุดชดเชย)
โทรศัพท์     : 0 4411 9812 , 081-2380130

สำนักงานบริการลูกค้า กสท ปากช่อง

ที่อยู่            : 776/1-2 ถ.มิตรภาพ ต.ปากช่อง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 30130
เวลาทำการ : จันทร์-ศุกร์  08.30-16.30 น. (หยุดทำการ : วันหยุดนักขัตฤกษ์และวันหยุดชดเชย)
โทรศัพท์     : 0 4431 2209


 

สำนักงานบริการลูกค้า กสท มหาสารคาม

ที่อยู่           : เลขที่ 71/3 ถ.นครสวรรค์ ต.ตลาด อ.เมือง จ.มหาสารคาม 44000
เวลาทำการ : จันทร์-ศุกร์  08.30-16.30 น. (หยุดทำการ : วันหยุดนักขัตฤกษ์และวันหยุดชดเชย)
โทรศัพท์     : 0 4302 9721-2
โทรสาร       : 0 4302 9723

สำนักงานบริการลูกค้า กสท มุกดาหาร

ที่อยู่           : 9  ซ.บริการรังษี ถ.พิทักษ์พนมเขต ต.มุกดาหาร อ.เมือง จ.มุกดาหาร 49000
เวลาทำการ : จันทร์-ศุกร์  08.30-16.30 น. (หยุด : วันหยุดนักขัตฤกษ์และวันหยุดชดเชย)
โทรศัพท์     : 0 4261 1697

สำนักงานบริการลูกค้า กสท ยโสธร

ที่อยู่            : 99 ถ.เลี่ยงเมือง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ยโสธร 35000
เวลาทำการ : จันทร์-ศุกร์  08.30-16.30 น. (หยุดทำการ : วันหยุดนักขัตฤกษ์และวันหยุดชดเชย)
โทรศัพท์     : 0 4597 9815, 08 1238 0142
โทรสาร       : 0 4597 9816 


 

สำนักงานบริการลูกค้า กสท ร้อยเอ็ด

ที่อยู่           : 119 ถ.สุริยเดชบำรุง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 45000
เวลาทำการ : จันทร์-ศุกร์  08.30-16.30 น. (หยุดทำการ : วันหยุดนักขัตฤกษ์และวันหยุดชดเชย)
โทรศัพท์     : 0 4303 9858


 

สำนักงานบริการลูกค้า กสท เลย

ที่อยู่            : 68/55 ถ.วิสุทธิเทพ ต.กุดป่อง อ.เมือง จ.เลย 42000
เวลาทำการ : จันทร์-ศุกร์  08.30-16.30 น. (หยุดทำการ : วันหยุดนักขัตฤกษ์และวันหยุดชดเชย)
โทรศัพท์     : 0 4203 9888