สำนักงานบริการลูกค้า บมจ. กสท โทรคมนาคม

ช่องทางการติดต่อเราเพื่อสอบถามรายละเอียดของผลิตภัณฑ์และบริการ

ผลการค้นหาพบทั้งหมด: 128 สำนักงาน

สำนักงานบริการลูกค้า กสท ศรีสะเกษ

ที่อยู่           : 102 ถ.เทพา ต.เมืองเหนือ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ 33000
เวลาทำการ : จันทร์-ศุกร์  08.30-16.30 น. (หยุดทำการ : วันหยุดนักขัตฤกษ์และวันหยุดชดเชย)
โทรศัพท์     : 045-969988

สำนักงานบริการลูกค้า กสท สกลนคร

ที่อยู่           : 1859/23 ถ.หน้าศูนย์ราชการ ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมือง จ.สกลนคร 47000
เวลาทำการ : จันทร์-ศุกร์  08.30-16.30 น. (หยุดทำการ : วันนักขัตฤกษ์และวันหยุดชดเชย)
โทรศัพท์     : 0 420 99978 กด 0 หรือ 1 
โทรสาร       : 0 420 99978 กด  6

สำนักงานบริการลูกค้า กสท สุรินทร์

ที่อยู่           : 19/1 ถ.ทุ่งโพธิ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์ 32000
เวลาทำการ : จันทร์-ศุกร์  08.30-16.30 น. (หยุดทำการ : วันหยุดนักขัตฤกษ์และวันหยุดชดเชย)
โทรศัพท์     : 0 4406 9799, 08 6460 1008

สำนักงานบริการลูกค้า กสท หนองบัวลำภู

ที่อยู่           : 180 หมู่ 2 ถ.วิไสยอุดรกิจ ต.หนองบัว อ.เมือง จ.หนองบัวลำภู 39000
เวลาทำการ : จันทร์-ศุกร์ 08.30-16.30 น. (หยุดทำการ : วันหยุดนักขัตฤกษ์และวันหยุดชดเชย)
โทรศัพท์     : 0 4210 9831-33, 08 1237 0112, 08 6450 1034
โทรสาร       : 0 4231 1034

สำนักงานบริการลูกค้า กสท อำนาจเจริญ

ที่อยู่           : 110/1 ถ. ผดุงมิตร ต.บุ่ง อ. เมือง จ. อำนาจเจริญ 37000
เวลาทำการ : จันทร์-ศุกร์  08.30-16.30 น. (หยุดทำการ : วันหยุดนักขัตฤกษ์และวันหยุดชดเชย)
โทรศัพท์     : 0 4598 9712-3, 08 1238 0161, 08  6460 1020
 

สำนักงานบริการลูกค้า กสท อุบลราชธานี

ที่อยู่           : 207 หมู่ 7 ถ.เลี่ยงเมือง ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000
เวลาทำการ : จันทร์-ศุกร์  08.30-16.30 น. (หยุด : วันหยุดนักขัตฤกษ์และวันหยุดชดเชย)
โทรศัพท์     : 08 6460 1013 
โทรสาร       : 0 4531 5115

สำนักงานบริการลูกค้า กสท อุดรธานี

ที่อยู่            : 108/2 ถ.อุดรดุษฎี ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000
เวลาทำการ : จันทร์-ศุกร์  08.30-16.30 น. (หยุดทำการ : วันหยุดนักขัตฤกษ์และวันหยุดชดเชย)
โทรศัพท์     : 0 4218 0743 
โทรสาร       : 0 4218 0744 
 

สำนักงานบริการลูกค้า กสท ปลวกแดง

ที่อยู่           :  223 ม.4 ถ.เหมราชอเวนิว ต.ปลวกแดง อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 21140
เวลาทำการ : จันทร์-ศุกร์  08.30-16.30 น. (หยุดทำการ : วันหยุดนักขัตฤกษ์และวันหยุดชดเชย)
โทรศัพท์     : 0 3365 8089
โทรสาร       : 0 3365 8088

สำนักงานบริการลูกค้า กสท กบินทร์บุรี

ที่อยู่           : 1075 หมู่ 8 ถ.สุวรรณศร ต.เมืองเก่า อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี 25240
เวลาทำการ : จันทร์-ศุกร์  08.30-16.30 น. (หยุดทำการ : วันหยุดนักขัตฤกษ์และวันหยุดชดเชย)
โทรศัพท์     : 0 3762 9860-1
โทรสาร       : 0 3762 9860

สำนักงานบริการลูกค้า กสท จันทบุรี

ที่อยู่            : 8 ถ.มหาราช ต.ตลาด อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000
เวลาทำการ : จันทร์-ศุกร์ 08.30-16.30 น. (หยุดทำการ : วันหยุดนักขัตฤกษ์และวันหยุดชดเชย)
โทรศัพท์     : 0 3960 9101-2 ต่อ 2186
โทรสาร       : 0 3960 9101 ต่อ 4202