สำนักงาน บมจ. กสท โทรคมนาคม

ช่องทางการติดต่อเราเพื่อสอบถามรายละเอียดของผลิตภัณฑ์และบริการ

Head Quarter

Address : 99 Chaeng Watthana Rd., Thung Song Hong, Lak Si, Bangkok 10210-0298
Open      : Mon-Fri  08.30–16.30 hrs.
Tel          : 0 2104 3000
Fax         : 0 2104 3088