มติคณะกรรมการบริษัท

2. เรื่อง การแต่งตั้งรองประธานกรรมการ

มติที่ประชุม

 

     เห็นชอบการแต่งตั้งรองประธานกรรมการ ดังนี้
1. นายศุภชัย จงศิริ   เป็น   รองประธานกรรมการ กสท คนที่ 1
2. นายบรรณสาร จันทร์สมศักดิ์    เป็น   รองประธานกรรมการ กสท คนที่ 2

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้ เพื่อสร้างประสบการณ์นำเสนอคอนเทนต์ที่ดีให้กับท่าน รวมถึงเพื่อจัดการข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อให้ท่านได้รับประสบการณ์ที่ดีบนบริการของเว็บไซต์เรา หากท่านใช้บริการเว็บไซต์นี้ต่อไปโดยไม่มีการปรับตั้งค่าใดๆ นั่นเป็นการแสดงว่าท่านอนุญาตยินยอมที่จะรับคุกกี้บนเว็บไซต์และนโยบายสิทธิส่วนบุคคลของเรา