มติคณะกรรมการบริษัท

1. เรื่อง การใช้ทรัพยากรร่วมกันระหว่าง กสท และ ทีโอที

มติที่ประชุม

 

      มอบหมายให้คณะกรรมการประสานงานนโยบายความร่วมมือในการพัฒนาธุรกิจโทรคมนาคมและการสื่อสาร ระหว่าง บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) และ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ซึ่งมีกรรมการ กสท (นายศุภชัย จงศิริ) เป็น ประธาน รับเรื่องการใช้ทรัพยากรร่วมกันระหว่าง กสท และ ทีโอที ไปพิจารณาประเด็นการลงทุนซ้ำซ้อน โดยให้มีการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพ แล้วเสนอคณะกรรมการ กสท ต่อไป

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้ เพื่อสร้างประสบการณ์นำเสนอคอนเทนต์ที่ดีให้กับท่าน รวมถึงเพื่อจัดการข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อให้ท่านได้รับประสบการณ์ที่ดีบนบริการของเว็บไซต์เรา หากท่านใช้บริการเว็บไซต์นี้ต่อไปโดยไม่มีการปรับตั้งค่าใดๆ นั่นเป็นการแสดงว่าท่านอนุญาตยินยอมที่จะรับคุกกี้บนเว็บไซต์และนโยบายสิทธิส่วนบุคคลของเรา