มติคณะกรรมการบริษัท

1. เรื่อง งบการเงินสำหรับงวดสามเดือนและหกเดือน สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2553 และ 2552 หลัง สตง. สอบทาน (แต่ยังไม่ได้ลงนามรับรอง)

มติที่ประชุม

 

   1. อนุมัติให้ออกงบการเงินในวันที่ 17 กันยายน 2553
   2. รับทราบฐานะการเงินและผลการดำเนินงานสำหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสิ้นสุดวันที่30 มิถุนายน 2553 และ 2552 หลัง สตง. สอบทาน (แต่ยังไม่ลงนามรับรอง) ตามที่เสนอ
   3. รับทราบผลการสอบทานงบการเงินสำหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2553 และ 2552 ของ สตง. ตามที่เสนอ
   4. รับทราบผลการสอบทานงบการเงินสำหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2553 และ 2552 ของคณะกรรมการตรวจสอบของ กสท ตามที่เสนอ

 

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้ เพื่อสร้างประสบการณ์นำเสนอคอนเทนต์ที่ดีให้กับท่าน รวมถึงเพื่อจัดการข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อให้ท่านได้รับประสบการณ์ที่ดีบนบริการของเว็บไซต์เรา หากท่านใช้บริการเว็บไซต์นี้ต่อไปโดยไม่มีการปรับตั้งค่าใดๆ นั่นเป็นการแสดงว่าท่านอนุญาตยินยอมที่จะรับคุกกี้บนเว็บไซต์และนโยบายสิทธิส่วนบุคคลของเรา