มติคณะกรรมการบริษัท

3. เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานปี 2553 ประจำไตรมาส 2 และการทบทวนแผนปฏิบัติงานปี 2553

มติที่ประชุม

 

     รับทราบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานปี 2553 ประจำไตรมาส 2 และเห็นชอบแผนปฏิบัติงานปี 2553 (ฉบับเดิม) ทั้งนี้ ให้ฝ่ายจัดการเร่งรัดดำเนินการให้บรรลุเป้าหมายและเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนดด้วย

 

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้ เพื่อสร้างประสบการณ์นำเสนอคอนเทนต์ที่ดีให้กับท่าน รวมถึงเพื่อจัดการข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อให้ท่านได้รับประสบการณ์ที่ดีบนบริการของเว็บไซต์เรา หากท่านใช้บริการเว็บไซต์นี้ต่อไปโดยไม่มีการปรับตั้งค่าใดๆ นั่นเป็นการแสดงว่าท่านอนุญาตยินยอมที่จะรับคุกกี้บนเว็บไซต์และนโยบายสิทธิส่วนบุคคลของเรา