มติคณะกรรมการบริษัท

4. เรื่อง รายงานการติดตามความคืบหน้าโครงการ EVM ระยะที่ 5 ไตรมาส 2 ปี 2553

 

 มติที่ประชุม

 

   1. รับทราบ Overview of EVM and SEPA Projects
   2. รับทราบรายงานความคืบหน้าการดำเนินงาน EVM ระยะที่ 5 ไตรมาส 2 ปี 2553
   3. เห็นชอบรายงานผลค่ากำไรทางเศรษฐศาสตร์รอบ 6 เดือน ปี 2553 
   4. เห็นชอบรายงานการดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพ รอบ 6 เดือน ปี 2553 
   5. เห็นชอบรายงานผลการดำเนินงานโครงการลงทุน (FTTx) รอบ 6 เดือน ปี 2553 
   6. เห็นชอบรายงานความก้าวหน้า BSC รอบ 6 เดือน ปี 2553 

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้ เพื่อสร้างประสบการณ์นำเสนอคอนเทนต์ที่ดีให้กับท่าน รวมถึงเพื่อจัดการข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อให้ท่านได้รับประสบการณ์ที่ดีบนบริการของเว็บไซต์เรา หากท่านใช้บริการเว็บไซต์นี้ต่อไปโดยไม่มีการปรับตั้งค่าใดๆ นั่นเป็นการแสดงว่าท่านอนุญาตยินยอมที่จะรับคุกกี้บนเว็บไซต์และนโยบายสิทธิส่วนบุคคลของเรา