มติคณะกรรมการบริษัท

5. เรื่อง การรายงานผลการดำเนินงานตามบันทึกข้อตกลงฯ (TRIS) ปี 2553 ไตรมาสที่ 2 (มกราคม – มิถุนายน 2553 และการรายงานผลประเมินตามบันทึกข้อตกลงฯ (TRIS) ปี 2552 พร้อมข้อสังเกตที่ได้จากการประเมินผลฯ

มติที่ประชุม

 

   1. รับทราบผลการดำเนินงานตามบันทึกข้อตกลงฯ (TRIS) ปี 2553 ไตรมาสที่ 2 (มกราคม – มิถุนายน) ตามที่เสนอ
   2. รับทราบผลประเมินตามบันทึกข้อตกลงฯ (TRIS) ปี 2552 ซึ่งหาก สคร. แจ้งผลประเมินอย่างเป็นทางการให้ กสท นำเสนอให้คณะกรรมการทุกท่านลงนามรับทราบได้ทันทีเพื่อ กสท จักได้ส่งคืน สคร. ต่อไป 

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้ เพื่อสร้างประสบการณ์นำเสนอคอนเทนต์ที่ดีให้กับท่าน รวมถึงเพื่อจัดการข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อให้ท่านได้รับประสบการณ์ที่ดีบนบริการของเว็บไซต์เรา หากท่านใช้บริการเว็บไซต์นี้ต่อไปโดยไม่มีการปรับตั้งค่าใดๆ นั่นเป็นการแสดงว่าท่านอนุญาตยินยอมที่จะรับคุกกี้บนเว็บไซต์และนโยบายสิทธิส่วนบุคคลของเรา