มติคณะกรรมการบริษัท

2. เรื่อง รายละเอียดตัวชี้วัดและค่าเกณฑ์วัดตามร่างบันทึกข้อตกลงฯ (TRIS) ประจำปี 2554 และแนวทาง ปรับปรุงการดำเนินงานตามข้อตกลงหรือประเด็นปัญหาที่ได้จากการประเมินผล ปี 2552

 มติที่ประชุม

 

   1. อนุมัติรายละเอียดตัวชี้วัดและค่าเกณฑ์วัดตามร่างบันทึกข้อตกลงฯ (TRIS) ประจำปี 2554 ตามที่เสนอ
   2. ให้ฝ่ายจัดการนำเรื่องแนวทางปรับปรุงการดำเนินงานตามข้อสังเกตหรือประเด็นปัญหาที่ได้จากการประเมินผล ปี 2552 เสนอคณะกรรมการ กสท ในการประชุมวันที่ 1 พฤศจิกายน 2553 ต่อไป 

หมายเหตุ  : 
         เป็นการคัดย่อมติคณะกรรมการ กสท ที่เป็นสาระสำคัญไม่ใช่มติคณะกรรมการ กสท ฉบับสมบูรณ์ 

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้ เพื่อสร้างประสบการณ์นำเสนอคอนเทนต์ที่ดีให้กับท่าน รวมถึงเพื่อจัดการข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อให้ท่านได้รับประสบการณ์ที่ดีบนบริการของเว็บไซต์เรา หากท่านใช้บริการเว็บไซต์นี้ต่อไปโดยไม่มีการปรับตั้งค่าใดๆ นั่นเป็นการแสดงว่าท่านอนุญาตยินยอมที่จะรับคุกกี้บนเว็บไซต์และนโยบายสิทธิส่วนบุคคลของเรา