มติคณะกรรมการบริษัท

4. เรื่อง การจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวเดือนละ 2,000 บาท เป็นระยะเวลา 6 เดือน

มติที่ประชุม

 

     อนุมัติให้จ่ายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวเดือนละ 2,000 บาท เป็นระยะเวลา 6 เดือน ให้แก่พนักงานและลูกจ้างตามสัญญาจ้างแรงงาน ที่มีอัตราเงินเดือน/ค่าจ้างไม่เกินเดือนละ 15,000 บาท (ค่าจ้างลูกจ้างต่อเดือนให้ใช้ค่าจ้างต่อวันคูณด้วย 22 วัน) ซึ่งเมื่อรวมเงินเดือนหรือค่าจ้างกับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวในอัตราเดือนละ 2,000 บาท แล้ว ต้องได้รับไม่เกินเดือนละ 15,000 บาท ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 24 พฤศจิกายน 2552 (วันที่คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติ) ตามที่เสนอ

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้ เพื่อสร้างประสบการณ์นำเสนอคอนเทนต์ที่ดีให้กับท่าน รวมถึงเพื่อจัดการข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อให้ท่านได้รับประสบการณ์ที่ดีบนบริการของเว็บไซต์เรา หากท่านใช้บริการเว็บไซต์นี้ต่อไปโดยไม่มีการปรับตั้งค่าใดๆ นั่นเป็นการแสดงว่าท่านอนุญาตยินยอมที่จะรับคุกกี้บนเว็บไซต์และนโยบายสิทธิส่วนบุคคลของเรา