มติคณะกรรมการบริษัท

16. เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ กสท

 มติที่ประชุม

 

     รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ กสท ในการประชุมครั้งที่ 10/2553 วันที่ 22 ตุลาคม 2553 ในเรื่องที่เป็นสาระสำคัญ และมอบหมายให้ฝ่ายจัดการรับความเห็นและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบไปดำเนินการต่อไป

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้ เพื่อสร้างประสบการณ์นำเสนอคอนเทนต์ที่ดีให้กับท่าน รวมถึงเพื่อจัดการข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อให้ท่านได้รับประสบการณ์ที่ดีบนบริการของเว็บไซต์เรา หากท่านใช้บริการเว็บไซต์นี้ต่อไปโดยไม่มีการปรับตั้งค่าใดๆ นั่นเป็นการแสดงว่าท่านอนุญาตยินยอมที่จะรับคุกกี้บนเว็บไซต์และนโยบายสิทธิส่วนบุคคลของเรา