มติคณะกรรมการบริษัท

1. เรื่อง งบการเงินสำหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2554 และ 2553 หลัง สตง.สอบทาน (แต่ยังไม่ลงนามรับรอง)

 มติที่ประชุม

 

   1. รับทราบฐานะการเงินและผลการดำเนินงานสำหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2554 และ 2553 หลัง สตง.สอบทาน (แต่ยังไม่มีลงนามรับรอง) ตามที่เสนอ
   2. รับทราบผลการสอบทานงบการเงินสำหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2554 และ 2553 ของ สตง.ตามที่เสนอ
   3. รับทราบผลการสอบทานงบการเงินสำหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2554 และ 2553 ของคณะกรรมการตรวจสอบของ กสท ตามที่เสนอ
   4. อนุมัติให้ออกงบการเงินในวันที่ 23 มีนาคม 2555 ตามที่เสนอ

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้ เพื่อสร้างประสบการณ์นำเสนอคอนเทนต์ที่ดีให้กับท่าน รวมถึงเพื่อจัดการข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อให้ท่านได้รับประสบการณ์ที่ดีบนบริการของเว็บไซต์เรา หากท่านใช้บริการเว็บไซต์นี้ต่อไปโดยไม่มีการปรับตั้งค่าใดๆ นั่นเป็นการแสดงว่าท่านอนุญาตยินยอมที่จะรับคุกกี้บนเว็บไซต์และนโยบายสิทธิส่วนบุคคลของเรา