มติคณะกรรมการบริษัท

3. เรื่อง การช่วยเหลือบุคคลในครอบครัวของผู้ปฏิบัติงานที่ถึงแก่ความตายเนื่องจากการทำงาน หรือพ้นจากตำแหน่งหน้าที่กรณีทุพพลภาพเนื่องจากการทำงาน ให้เข้าทำงานในบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)

มติที่ประชุม

 

      อนุมัติหลักการการช่วยเหลือบุคคลในครอบครัวของผู้ปฏิบัติงานที่ถึงแก่ความตายเนื่องจากการทำงานหรือพ้นจากตำแหน่งหน้าที่กรณีทุพพลภาพเนื่องจากการทำงาน ให้เข้าทำงานในบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) โดยให้ฝ่ายจัดการกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการให้ความช่วยเหลือตามความเหมาะสม

 

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้ เพื่อสร้างประสบการณ์นำเสนอคอนเทนต์ที่ดีให้กับท่าน รวมถึงเพื่อจัดการข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อให้ท่านได้รับประสบการณ์ที่ดีบนบริการของเว็บไซต์เรา หากท่านใช้บริการเว็บไซต์นี้ต่อไปโดยไม่มีการปรับตั้งค่าใดๆ นั่นเป็นการแสดงว่าท่านอนุญาตยินยอมที่จะรับคุกกี้บนเว็บไซต์และนโยบายสิทธิส่วนบุคคลของเรา