มติคณะกรรมการบริษัท

6. เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ กสท

มติที่ประชุม

 

   1. รับทราบการประชุมร่วมระหว่างคณะกรรมการตรวจสอบ กสท และกรรมการผู้จัดการใหญ่ กสท ตามที่เสนอ
   2. รับทราบรายงานการกำกับดูแลของคณะกรรมการตรวจสอบ กสท ประจำปี 2555 ไตรมาสที่ 1 (1 มกราคม 2555 - 31 มีนาคม 2555) ตามที่เสนอ
   3. รับทราบรายงานผลการตรวจสอบประจำปี 2555 ไตรมาสที่ 1 เรื่อง สอบทานการควบคุมภายใน (คตง.) ของ กสท ประจำปี 2554 ตามที่เสนอ

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้ เพื่อสร้างประสบการณ์นำเสนอคอนเทนต์ที่ดีให้กับท่าน รวมถึงเพื่อจัดการข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อให้ท่านได้รับประสบการณ์ที่ดีบนบริการของเว็บไซต์เรา หากท่านใช้บริการเว็บไซต์นี้ต่อไปโดยไม่มีการปรับตั้งค่าใดๆ นั่นเป็นการแสดงว่าท่านอนุญาตยินยอมที่จะรับคุกกี้บนเว็บไซต์และนโยบายสิทธิส่วนบุคคลของเรา