มติคณะกรรมการบริษัท

1. เรื่อง การปรับอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ 300.-บาท การปรับอัตราเงินเดือนสำหรับผู้ได้รับผลกระทบจากการปรับอัตราแรกบรรจุใหม่ และการปรับรายได้พนักงานปริญญาตรี 15,000.-บาท

มติที่ประชุม

 

   1. อนุมัติการปรับอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ 300.-บาท ตามหลักเกณฑ์วิธีคงที่ตามที่เสนอ และอนุมัติงบประมาณทำการเพิ่มเติมสำหรับการปรับอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ 300.-บาท ปี 2555 (เมษายน – ธันวาคม 2555) โดยให้มีผลบังคับตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2555
   2. ให้ฝ่ายจัดการรับความเห็นของที่ประชุมคณะกรรมการ กสท ไปจัดทำข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติมตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2555 เพื่อประกอบการขออนุมัติการปรับอัตราเงินเดือนของพนักงานแรกบรรจุ และการปรับอัตราเงินเดือนสำหรับผู้ได้รับผลกระทบจากการปรับอัตราแรกบรรจุใหม่ แล้วนำเสนอคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนพิจารณา ก่อนเสนอคณะกรรมการ กสท ต่อไป

 

 

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้ เพื่อสร้างประสบการณ์นำเสนอคอนเทนต์ที่ดีให้กับท่าน รวมถึงเพื่อจัดการข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อให้ท่านได้รับประสบการณ์ที่ดีบนบริการของเว็บไซต์เรา หากท่านใช้บริการเว็บไซต์นี้ต่อไปโดยไม่มีการปรับตั้งค่าใดๆ นั่นเป็นการแสดงว่าท่านอนุญาตยินยอมที่จะรับคุกกี้บนเว็บไซต์และนโยบายสิทธิส่วนบุคคลของเรา