มติคณะกรรมการบริษัท

1. เรื่อง ขอนำมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 12 เรื่อง ภาษีเงินได้ มาถือปฏิบัติ ณ วันที่มีผลบังคับใช้ตามกฎหมายการบัญชีกำหนด (บังคับใช้ 1 มกราคม 2556)

มติที่ประชุม

 

     อนุมัติให้นำมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 12 เรื่อง ภาษีเงินได้ มาถือปฏิบัติ ณ วันที่ 1 มกราคม 2556 หรือ วันที่กฎหมายการบัญชีกำหนดให้มีผลบังคับใช้

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้ เพื่อสร้างประสบการณ์นำเสนอคอนเทนต์ที่ดีให้กับท่าน รวมถึงเพื่อจัดการข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อให้ท่านได้รับประสบการณ์ที่ดีบนบริการของเว็บไซต์เรา หากท่านใช้บริการเว็บไซต์นี้ต่อไปโดยไม่มีการปรับตั้งค่าใดๆ นั่นเป็นการแสดงว่าท่านอนุญาตยินยอมที่จะรับคุกกี้บนเว็บไซต์และนโยบายสิทธิส่วนบุคคลของเรา