มติคณะกรรมการบริษัท

2. เรื่อง งบการเงินสำหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2554 และ 2553 หลัง สตง. สอบทาน (แต่ยังไม่ลงนามรับรอง)

 มติที่ประชุม

 

   1. รับทราบฐานะการเงินและผลการดำเนินงานสำหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2554 และ 2553 หลัง สตง. สอบทาน (แต่ยังไม่ลงนามรับรอง) ตามที่เสนอ
   2. รับทราบผลการสอบทานงบการเงินสำหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2554 และ 2553 ของ สตง. ตามที่เสนอ 
   3. รับทราบผลการสอบทานงบการเงินสำหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2554 และ 2553 ของคณะกรรมการตรวจสอบของ กสท ตามที่เสนอ
   4. อนุมัติให้เผยแพร่งบการเงิน สำหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2554 และ 2553 วันที่ 9 กรกฎาคม 2555 

 

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้ เพื่อสร้างประสบการณ์นำเสนอคอนเทนต์ที่ดีให้กับท่าน รวมถึงเพื่อจัดการข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อให้ท่านได้รับประสบการณ์ที่ดีบนบริการของเว็บไซต์เรา หากท่านใช้บริการเว็บไซต์นี้ต่อไปโดยไม่มีการปรับตั้งค่าใดๆ นั่นเป็นการแสดงว่าท่านอนุญาตยินยอมที่จะรับคุกกี้บนเว็บไซต์และนโยบายสิทธิส่วนบุคคลของเรา