มติคณะกรรมการบริษัท

3. เรื่อง งบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 หลัง สตง. ตรวจสอบ (แต่ยังไม่ลงนามรับรอง)

 มติที่ประชุม

 

   1. รับทราบฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 หลัง สตง. ตรวจสอบ (แต่ยังไม่ลงนามรับรอง) ตามที่เสนอ
   2. รับทราบผลการตรวจสอบงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 ของ สตง. ตามที่เสนอ
   3. รับทราบผลการสอบทานงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 ของคณะกรรมการตรวจสอบของ กสท ตามที่เสนอ
   4. อนุมัติให้เผยแพร่งบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 วันที่ 9 กรกฎาคม 2555 

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้ เพื่อสร้างประสบการณ์นำเสนอคอนเทนต์ที่ดีให้กับท่าน รวมถึงเพื่อจัดการข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อให้ท่านได้รับประสบการณ์ที่ดีบนบริการของเว็บไซต์เรา หากท่านใช้บริการเว็บไซต์นี้ต่อไปโดยไม่มีการปรับตั้งค่าใดๆ นั่นเป็นการแสดงว่าท่านอนุญาตยินยอมที่จะรับคุกกี้บนเว็บไซต์และนโยบายสิทธิส่วนบุคคลของเรา