มติคณะกรรมการบริษัท

1. เรื่อง แผนยุทธศาสตร์เพื่อพลิกฟื้นฐานะทางการเงิน ปี 2556 – 2560

มติที่ประชุม

 

   1. รับทราบกรอบระยะเวลาจัดทำแผนยุทธศาสตร์ฯ ปี 2556 – 2560 ตามที่เสนอ
   2. เห็นชอบทิศทางดำเนินธุรกิจของ กสท : วิสัยทัศน์ พันธกิจ ความท้าทายเชิงยุทธศาสตร์ SWOT ความสามารถพิเศษ วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ และ Strategy Map ตามที่เสนอ

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้ เพื่อสร้างประสบการณ์นำเสนอคอนเทนต์ที่ดีให้กับท่าน รวมถึงเพื่อจัดการข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อให้ท่านได้รับประสบการณ์ที่ดีบนบริการของเว็บไซต์เรา หากท่านใช้บริการเว็บไซต์นี้ต่อไปโดยไม่มีการปรับตั้งค่าใดๆ นั่นเป็นการแสดงว่าท่านอนุญาตยินยอมที่จะรับคุกกี้บนเว็บไซต์และนโยบายสิทธิส่วนบุคคลของเรา