มติคณะกรรมการบริษัท

1. เรื่อง รายงานผลการติดตามความคืบหน้าโครงการ EVM ระยะที่ 6 ไตรมาสที่ 4 ปี 2554

 มติที่ประชุม

 

   1. รับทราบผลการดำเนินงานตามโครงการ EVM ระยะที่ 6 ปี 2554 ตามที่เสนอ
   2. เห็นชอบผลงานความก้าวหน้าของ BSC&KPIs ปี 2554 
   3. เห็นชอบผลงานการดำเนินงานโครงการลงทุน และผลการวิเคราะห์โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพ IP Core ตามแนวคิด EVM ปี 2554
   4. เห็นชอบผลการดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพ ปี 2554
   5. เห็นชอบผลงานค่ากำไรทางเศรษฐศาสตร์ (EP) กสท ปี 2554 

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้ เพื่อสร้างประสบการณ์นำเสนอคอนเทนต์ที่ดีให้กับท่าน รวมถึงเพื่อจัดการข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อให้ท่านได้รับประสบการณ์ที่ดีบนบริการของเว็บไซต์เรา หากท่านใช้บริการเว็บไซต์นี้ต่อไปโดยไม่มีการปรับตั้งค่าใดๆ นั่นเป็นการแสดงว่าท่านอนุญาตยินยอมที่จะรับคุกกี้บนเว็บไซต์และนโยบายสิทธิส่วนบุคคลของเรา