มติคณะกรรมการบริษัท

1. เรื่อง การแสดงความเห็นของผู้สอบบัญชีต่องบการเงินสำหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2554 และ 2553 และงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553

มติที่ประชุม

 

     รับทราบการแสดงความเห็นของผู้สอบบัญชีต่องบการเงินสำหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือน สิ้นสุด วันที่ 30 กันยายน 2554 และ 2553 และงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 ตามที่เสนอ

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้ เพื่อสร้างประสบการณ์นำเสนอคอนเทนต์ที่ดีให้กับท่าน รวมถึงเพื่อจัดการข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อให้ท่านได้รับประสบการณ์ที่ดีบนบริการของเว็บไซต์เรา หากท่านใช้บริการเว็บไซต์นี้ต่อไปโดยไม่มีการปรับตั้งค่าใดๆ นั่นเป็นการแสดงว่าท่านอนุญาตยินยอมที่จะรับคุกกี้บนเว็บไซต์และนโยบายสิทธิส่วนบุคคลของเรา