มติคณะกรรมการบริษัท

4. เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ กสท

 มติที่ประชุม

 

   1. รับทราบรายงานการกำกับดูแลของคณะกรรมการตรวจสอบบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2555 ไตรมาสที่ 2 
(1 เมษายน 2555 – 30 มิถุนายน 2555) ตามที่เสนอ
   2. รับทราบรายงานผลการตรวจสอบประจำปี 2555 ไตรมาสที่ 2 ตามที่เสนอ
   3. รับทราบแผนการตรวจสอบเชิงกลยุทธ์ประจำปี 2555 – 2557 และแผนการตรวจสอบประจำปี 2555 (ฉบับปรับปรุง) ตามที่เสนอ
และให้ฝ่ายจัดการนำความเห็นและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบไปดำเนินการด้วย ทั้งนี้ ให้ฝ่ายจัดการที่รับผิดชอบในการจัดทำโครงการต่าง ๆ ที่สำคัญและมีผลกระทบกับองค์กร ขอให้จัดทำระบบติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามโครงการนั้น ๆ ด้วย

หมายเหตุ  : 
         เป็นการคัดย่อมติคณะกรรมการ กสท ที่เป็นสาระสำคัญไม่ใช่มติคณะกรรมการ กสท ฉบับสมบูรณ์ 

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้ เพื่อสร้างประสบการณ์นำเสนอคอนเทนต์ที่ดีให้กับท่าน รวมถึงเพื่อจัดการข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อให้ท่านได้รับประสบการณ์ที่ดีบนบริการของเว็บไซต์เรา หากท่านใช้บริการเว็บไซต์นี้ต่อไปโดยไม่มีการปรับตั้งค่าใดๆ นั่นเป็นการแสดงว่าท่านอนุญาตยินยอมที่จะรับคุกกี้บนเว็บไซต์และนโยบายสิทธิส่วนบุคคลของเรา