มติคณะกรรมการบริษัท

4. เรื่อง รายงานผลการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในของ กสท ไตรมาสที่ 2 ปี 2555

มติที่ประชุม

 

     รับทราบรายงานผลการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในของ กสท ไตรมาสที่ 2 ปี 2555 ตามที่เสนอ และให้ฝ่ายจัดการติดตามเร่งรัดเรื่อง ฐานข้อมูลความถี่วิทยุคมนาคมของ กสท ในระบบ IT ในปี 2555 ให้สามารถดำเนินการได้ตามวัตถุประสงค์ และให้เร่งจัดทำรายงานผลการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในของ กสท ไตรมาส 3 - 4 ปี 2555 ให้แล้วเสร็จโดยเร็ว

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้ เพื่อสร้างประสบการณ์นำเสนอคอนเทนต์ที่ดีให้กับท่าน รวมถึงเพื่อจัดการข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อให้ท่านได้รับประสบการณ์ที่ดีบนบริการของเว็บไซต์เรา หากท่านใช้บริการเว็บไซต์นี้ต่อไปโดยไม่มีการปรับตั้งค่าใดๆ นั่นเป็นการแสดงว่าท่านอนุญาตยินยอมที่จะรับคุกกี้บนเว็บไซต์และนโยบายสิทธิส่วนบุคคลของเรา