มติคณะกรรมการบริษัท

2. เรื่อง งบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 หลัง สตง. ตรวจสอบ (แต่ยังไม่ลงนามรับรอง)

  มติที่ประชุม

   1. รับทราบฐานะการเงิน ผลการดำเนินงานและผลการสอบทานงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 หลัง สตง. ตรวจสอบ (แต่ยังไม่ลงนามรับรอง) ของคณะกรรมการตรวจสอบ กสท
   2. อนุมัติให้เผยแพร่งบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 ในวันที่ 3 เมษายน 2557 

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้ เพื่อสร้างประสบการณ์นำเสนอคอนเทนต์ที่ดีให้กับท่าน รวมถึงเพื่อจัดการข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อให้ท่านได้รับประสบการณ์ที่ดีบนบริการของเว็บไซต์เรา หากท่านใช้บริการเว็บไซต์นี้ต่อไปโดยไม่มีการปรับตั้งค่าใดๆ นั่นเป็นการแสดงว่าท่านอนุญาตยินยอมที่จะรับคุกกี้บนเว็บไซต์และนโยบายสิทธิส่วนบุคคลของเรา