มติคณะกรรมการบริษัท

3. เรื่อง การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2557

มติที่ประชุม

   1. อนุมัติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2557 และระเบียบวาระการประชุม
   2. อนุมัติให้กรรมการผู้จัดการใหญ่ลงนามในหนังสือแจ้งการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2557 ต่อกระทรวงการคลัง ในฐานะผู้ถือหุ้นทั้งหมดและนายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัด

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้ เพื่อสร้างประสบการณ์นำเสนอคอนเทนต์ที่ดีให้กับท่าน รวมถึงเพื่อจัดการข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อให้ท่านได้รับประสบการณ์ที่ดีบนบริการของเว็บไซต์เรา หากท่านใช้บริการเว็บไซต์นี้ต่อไปโดยไม่มีการปรับตั้งค่าใดๆ นั่นเป็นการแสดงว่าท่านอนุญาตยินยอมที่จะรับคุกกี้บนเว็บไซต์และนโยบายสิทธิส่วนบุคคลของเรา