มติคณะกรรมการบริษัท

5. เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ กสท

 มติที่ประชุม

   1. รับทราบรายงานการกำกับดูแลของคณะกรรมการตรวจสอบ กสท ประจำปี 2557 ไตรมาสที่ 1 (1 มกราคม 2557 – สิ้นสุด 3 เมษายน 2557) ตามที่เสนอ
   2. รับทราบรายงานผลการตรวจสอบประจำปี 2557 ไตรมาสที่ 1 (1 มกราคม 2557 – 31 มีนาคม 2557) ตามที่เสนอ

หมายเหตุ :
เป็นการคัดย่อมติคณะกรรมการ กสท ที่เป็นสาระสำคัญไม่ใช่มติคณะกรรมการ กสท ฉบับสมบูรณ์
 

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้ เพื่อสร้างประสบการณ์นำเสนอคอนเทนต์ที่ดีให้กับท่าน รวมถึงเพื่อจัดการข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อให้ท่านได้รับประสบการณ์ที่ดีบนบริการของเว็บไซต์เรา หากท่านใช้บริการเว็บไซต์นี้ต่อไปโดยไม่มีการปรับตั้งค่าใดๆ นั่นเป็นการแสดงว่าท่านอนุญาตยินยอมที่จะรับคุกกี้บนเว็บไซต์และนโยบายสิทธิส่วนบุคคลของเรา