มติคณะกรรมการบริษัท

1. เรื่อง รายงานผลการติดตามความคืบหน้าโครงการ EVM ระยะที่ 8 ไตรมาส 4 ปี 2556

 มติที่ประชุม

   1. รับทราบผลการดำเนินงานตามโครงการ EVM ระยะที่ 8 ไตรมาส 4 ปี 2556
   2. เห็นชอบผลงานค่ากำไรทางเศรษฐศาสตร์ (EP) รอบ 12 เดือน ปี 2556
   3. เห็นชอบผลงานความก้าวหน้าของ BSC&KPIs รอบ 12 เดือน ปี 2556
   4. เห็นชอบผลการดำเนินงานของโครงการลงทุน รอบ 12 เดือน ปี 2556
   5. เห็นชอบผลการดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพ รอบ 12 เดือนปี 2556
   6. เห็นชอบแนวทางเชื่อมโยงผลตอบแทนผู้บริหารระดับสูง 2 ระดับ (รจญ., ชจญ.) ปี 2556 

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้ เพื่อสร้างประสบการณ์นำเสนอคอนเทนต์ที่ดีให้กับท่าน รวมถึงเพื่อจัดการข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อให้ท่านได้รับประสบการณ์ที่ดีบนบริการของเว็บไซต์เรา หากท่านใช้บริการเว็บไซต์นี้ต่อไปโดยไม่มีการปรับตั้งค่าใดๆ นั่นเป็นการแสดงว่าท่านอนุญาตยินยอมที่จะรับคุกกี้บนเว็บไซต์และนโยบายสิทธิส่วนบุคคลของเรา