มติคณะกรรมการบริษัท

3. เรื่อง รายงานผลดำเนินงาน กสท (ไม่รวมสัมปทาน) สำหรับงวด 5 เดือน สิ้นสุดวันที่ 31 พฤษภาคม 2557 และรายงานผลดำเนินงาน กสท (ไม่รวมสัมปทาน) สำหรับงวด 6 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2557

มติที่ประชุม

     รับทราบรายงานผลดำเนินงาน กสท (ไม่รวมสัมปทาน) สำหรับงวด 5 เดือน สิ้นสุดวันที่ 31 พฤษภาคม 2557 และรายงานผลดำเนินงาน กสท (ไม่รวมสัมปทาน) สำหรับงวด 6 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2557 ตามที่เสนอ

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้ เพื่อสร้างประสบการณ์นำเสนอคอนเทนต์ที่ดีให้กับท่าน รวมถึงเพื่อจัดการข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อให้ท่านได้รับประสบการณ์ที่ดีบนบริการของเว็บไซต์เรา หากท่านใช้บริการเว็บไซต์นี้ต่อไปโดยไม่มีการปรับตั้งค่าใดๆ นั่นเป็นการแสดงว่าท่านอนุญาตยินยอมที่จะรับคุกกี้บนเว็บไซต์และนโยบายสิทธิส่วนบุคคลของเรา