มติคณะกรรมการบริษัท

1. เรื่อง งบการเงินสำหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2557 หลัง สตง. สอบทาน (แต่ยังไม่ลงนามรับรอง)

มติที่ประชุม

 

   1. รับทราบฐานะการเงินผลการดำเนินงานและผลการสอบทานงบการเงินสำหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2557 หลัง สตง. สอบทาน  (แต่ยังไม่ลงนามรับรอง) ของคณะกรรมการตรวจสอบ กสท 
   2. อนุมัติให้เผยแพร่งบการเงินสำหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2557 ในวันที่ 29 สิงหาคม 2557 ตามที่เสนอ

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้ เพื่อสร้างประสบการณ์นำเสนอคอนเทนต์ที่ดีให้กับท่าน รวมถึงเพื่อจัดการข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อให้ท่านได้รับประสบการณ์ที่ดีบนบริการของเว็บไซต์เรา หากท่านใช้บริการเว็บไซต์นี้ต่อไปโดยไม่มีการปรับตั้งค่าใดๆ นั่นเป็นการแสดงว่าท่านอนุญาตยินยอมที่จะรับคุกกี้บนเว็บไซต์และนโยบายสิทธิส่วนบุคคลของเรา