มติคณะกรรมการบริษัท

1. เรื่อง ร่างแผนแม่บทการกำกับดูแลกิจการที่ดี ปี 2558 – 2562 และแผนปฏิบัติงานการกำกับดูแล กิจการที่ดี ปี 2558

 มติที่ประชุม

 

     อนุมัติแผนแม่บทการกำกับดูแลกิจการที่ดี ปี 2558 – 2562 และแผนปฏิบัติงานการกำกับดูแลกิจการที่ดี ปี 2558 ตามที่เสนอ

 

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้ เพื่อสร้างประสบการณ์นำเสนอคอนเทนต์ที่ดีให้กับท่าน รวมถึงเพื่อจัดการข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อให้ท่านได้รับประสบการณ์ที่ดีบนบริการของเว็บไซต์เรา หากท่านใช้บริการเว็บไซต์นี้ต่อไปโดยไม่มีการปรับตั้งค่าใดๆ นั่นเป็นการแสดงว่าท่านอนุญาตยินยอมที่จะรับคุกกี้บนเว็บไซต์และนโยบายสิทธิส่วนบุคคลของเรา