มติคณะกรรมการบริษัท

1. เรื่อง ขอรับความช่วยเหลือกรณีประสบภัยพิบัติแผ่นดินไหวเป็นกรณีพิเศษ

 มติที่ประชุม


     อนุมัติการให้ความช่วยเหลือกรณีประสบภัยพิบัติธรรมชาติรุนแรง/ร้ายแรงมาก เป็นกรณีพิเศษเฉพาะรายแก่พนักงานและลูกจ้าง(มีกำหนดเวลาจ้าง) สค.เชียงราย กรณีบ้านพักอาศัยอยู่เป็นการประจำประสบภัยพิบัติเป็นเหตุให้ทรัพย์สินที่ครอบครองอยู่ได้รับความเสียหายตามมูลค่าทรัพย์สินที่เสียหายจริง ดังนี้

   1. นางอุบลวรรณ คำมาลา พงบ.6 ในฐานะเจ้าของกรรมสิทธิ์ ช่วยเหลือ รวมเป็นไม่เกิน 50,000 บาท
   2. น.ส.ฐิติรัตน์ ขอดแก้ว ลูกจ้าง (มีกำหนดเวลาจ้าง) จากที่ไม่มีสิทธิได้รับเงินช่วยเหลือ ให้ได้รับความช่วยเหลือ ไม่เกิน 25,000 บาท ตามที่เสนอ

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้ เพื่อสร้างประสบการณ์นำเสนอคอนเทนต์ที่ดีให้กับท่าน รวมถึงเพื่อจัดการข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อให้ท่านได้รับประสบการณ์ที่ดีบนบริการของเว็บไซต์เรา หากท่านใช้บริการเว็บไซต์นี้ต่อไปโดยไม่มีการปรับตั้งค่าใดๆ นั่นเป็นการแสดงว่าท่านอนุญาตยินยอมที่จะรับคุกกี้บนเว็บไซต์และนโยบายสิทธิส่วนบุคคลของเรา