มติคณะกรรมการบริษัท

เรื่อง งบการเงินสำหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2553 และ 2552 หลัง สตง.สอบทาน (แต่ยังไม่ได้ลงนามรับรอง)

05.05.2011

มติที่ประชุม

1. รับทราบฐานะการเงินและผลการดำเนินงานสำหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2553 และ 2552 หลัง สตง. สอบทาน (แต่ยังไม่ลงนามรับรอง)
2. รับทราบผลการสอบทานงบการเงินสำหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2553 และ 2552 ของ สตง.
3. รับทราบผลการสอบทานงบการเงินสำหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2553 และ 2552 ของคณะกรรมการตรวจสอบของ กสท 
4. อนุมัติให้ออกงบการเงินในวันที่ 24 ธันวาคม 2553 ตามที่เสนอ

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้ เพื่อสร้างประสบการณ์นำเสนอคอนเทนต์ที่ดีให้กับท่าน รวมถึงเพื่อจัดการข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อให้ท่านได้รับประสบการณ์ที่ดีบนบริการของเว็บไซต์เรา หากท่านใช้บริการเว็บไซต์นี้ต่อไปโดยไม่มีการปรับตั้งค่าใดๆ นั่นเป็นการแสดงว่าท่านอนุญาตยินยอมที่จะรับคุกกี้บนเว็บไซต์และนโยบายสิทธิส่วนบุคคลของเรา