มติคณะกรรมการบริษัท

เรื่อง รายงานสรุปความแตกต่างและทางเลือกในการปฏิบัติทางบัญชีตามหลักการของมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ (IFRS) ที่จะนำมาถือปฏิบัติเป็นมาตรฐานการบัญชีของไทย (TFRS)

05.05.2011

 มติที่ประชุม

รับทราบการนำมาตรฐานการรายงานทางการเงิน (TFRS) มาใช้ในประเทศไทย และการเตรียมความพร้อมในการนำมาตรฐานการรายงานทางการเงิน (TFRS) มาถือปฏิบัติใน กสท

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้ เพื่อสร้างประสบการณ์นำเสนอคอนเทนต์ที่ดีให้กับท่าน รวมถึงเพื่อจัดการข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อให้ท่านได้รับประสบการณ์ที่ดีบนบริการของเว็บไซต์เรา หากท่านใช้บริการเว็บไซต์นี้ต่อไปโดยไม่มีการปรับตั้งค่าใดๆ นั่นเป็นการแสดงว่าท่านอนุญาตยินยอมที่จะรับคุกกี้บนเว็บไซต์และนโยบายสิทธิส่วนบุคคลของเรา