มติคณะกรรมการบริษัท

เรื่อง รายงานการติดตามความคืบหน้าโครงการ EVM ระยะที่ 5 ไตรมาส 3 ปี 2553

05.05.2011

มติที่ประชุม

1. เห็นชอบรายงานความคืบหน้าโครงการ EVM & SEPA ไตรมาส 3 ปี 2553 ตามที่เสนอ
2. เห็นชอบกระบวนการกำหนดเป้าหมายค่า EP ของแผนธุรกิจปี 2554-2558 ตามที่เสนอ
3. เห็นชอบกระบวนการการวิเคราะห์โครงการเคเบิลใต้น้ำใยแก้วอ่าวไทยโดยใช้ค่า EP
4. เห็นชอบแนวทางการเชื่อมโยงค่า EP กับโบนัสของผู้บริหารระดับรองกรรมการผู้จัดการใหญ่และผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่

หมายเหตุ  : 
         เป็นการคัดย่อมติคณะกรรมการ กสท ที่เป็นสาระสำคัญไม่ใช่มติคณะกรรมการ กสท ฉบับสมบูรณ์ 

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้ เพื่อสร้างประสบการณ์นำเสนอคอนเทนต์ที่ดีให้กับท่าน รวมถึงเพื่อจัดการข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อให้ท่านได้รับประสบการณ์ที่ดีบนบริการของเว็บไซต์เรา หากท่านใช้บริการเว็บไซต์นี้ต่อไปโดยไม่มีการปรับตั้งค่าใดๆ นั่นเป็นการแสดงว่าท่านอนุญาตยินยอมที่จะรับคุกกี้บนเว็บไซต์และนโยบายสิทธิส่วนบุคคลของเรา