มติคณะกรรมการบริษัท

เรื่อง การปรับเปลี่ยนวิธีปฏิบัติในการบริจาคเงินสำหรับผู้ประสบภัยน้ำท่วมและภัยหนาว

05.05.2011

 มติที่ประชุม

1. อนุมัติการบริจาคภัยหนาว : กสท ให้ความอนุเคราะห์เงินบริจาคจำนวน 1,500,000.- บาท (หนึ่งล้านห้าแสนบาทถ้วน) ผ่านกองทุนช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อดำเนินกิจกรรมช่วยเหลือผู้ประสบภัยหนาว
2. อนุมัติการบริจาคภัยน้ำท่วม : กสท ให้ความอนุเคราะห์เงินบริจาคจำนวน 1,500,000.- บาท (หนึ่งล้านห้าแสนบาทถ้วน) ให้กับโรงเรียนต่าง ๆ ในจังหวัดทางภาคใต้

 

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้ เพื่อสร้างประสบการณ์นำเสนอคอนเทนต์ที่ดีให้กับท่าน รวมถึงเพื่อจัดการข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อให้ท่านได้รับประสบการณ์ที่ดีบนบริการของเว็บไซต์เรา หากท่านใช้บริการเว็บไซต์นี้ต่อไปโดยไม่มีการปรับตั้งค่าใดๆ นั่นเป็นการแสดงว่าท่านอนุญาตยินยอมที่จะรับคุกกี้บนเว็บไซต์และนโยบายสิทธิส่วนบุคคลของเรา