มติคณะกรรมการบริษัท

เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานตามบันทึกข้อตกลงฯ (TRIS) ประจำปี 2553 ไตรมาสที่ 4 (มกราคม – ธันวาคม 2553)

11.05.2011

มติที่ประชุม

รับทราบรายงานผลการดำเนินงานตามบันทึกข้อตกลงฯ (TRIS) ประจำปี 2553 ไตรมาสที่ 4 
(เดือนมกราคม – ธันวาคม 2553) ตามที่เสนอ

หมายเหตุ  : 
         เป็นการคัดย่อมติคณะกรรมการ กสท ที่เป็นสาระสำคัญไม่ใช่มติคณะกรรมการ กสท ฉบับสมบูรณ์ 

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้ เพื่อสร้างประสบการณ์นำเสนอคอนเทนต์ที่ดีให้กับท่าน รวมถึงเพื่อจัดการข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อให้ท่านได้รับประสบการณ์ที่ดีบนบริการของเว็บไซต์เรา หากท่านใช้บริการเว็บไซต์นี้ต่อไปโดยไม่มีการปรับตั้งค่าใดๆ นั่นเป็นการแสดงว่าท่านอนุญาตยินยอมที่จะรับคุกกี้บนเว็บไซต์และนโยบายสิทธิส่วนบุคคลของเรา