มติคณะกรรมการบริษัท

เรื่อง ขออนุมัติแต่งตั้งกรรมการในคณะกรรมการดำเนินการเกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

01.07.2011

มติที่ประชุม

1. อนุมัติแต่งตั้งกรรมการในคณะกรรมการดำเนินการเกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (CSR) โดยมีองค์ประกอบคณะกรรมการและอำนาจหน้าที่ตามที่เสนอ
2. แต่งตั้ง ม.ร.ว.ศศิพฤนท์ จันทรทัต เป็นกรรมการในคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี แทน นางสาววลัยรัตน์ ศรีอรุณ และอนุมัติเปลี่ยนแปลงเลขานุการคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี เป็น รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานกิจการพิเศษ เพื่อให้เป็นแนวทางเดียวกับการแต่งตั้งคณะกรรมการชุดต่าง ๆ ซึ่งมีรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานที่รับผิดชอบ เป็นเลขานุการ 

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้ เพื่อสร้างประสบการณ์นำเสนอคอนเทนต์ที่ดีให้กับท่าน รวมถึงเพื่อจัดการข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อให้ท่านได้รับประสบการณ์ที่ดีบนบริการของเว็บไซต์เรา หากท่านใช้บริการเว็บไซต์นี้ต่อไปโดยไม่มีการปรับตั้งค่าใดๆ นั่นเป็นการแสดงว่าท่านอนุญาตยินยอมที่จะรับคุกกี้บนเว็บไซต์และนโยบายสิทธิส่วนบุคคลของเรา