มติคณะกรรมการบริษัท

เรื่อง การปรับปรุงสวัสดิการเงินช่วยเหลือบุตร

01.07.2011

มติที่ประชุม

1. อนุมัติให้ กสท ปรับเพิ่มอัตราการจ่ายเงินสวัสดิการเงินช่วยเหลือบุตรสำหรับพนักงานจาก 60 บาท เป็น 150 บาท โดยไม่ชดเชยภาษี และให้มีผลตั้งแต่วันที่คณะกรรมการ กสท อนุมัติ
2. ให้ฝ่ายจัดการพิจารณาแนวทางการปรับปรุงสวัสดิการเงินช่วยเหลือบุตรให้แก่ลูกจ้างของ กสท ว่าสามารถดำเนินการได้หรือไม่ อย่างไร โดยให้เปรียบเทียบกับรัฐวิสาหกิจอื่น และคำนึงถึงสภาพคล่องทางการเงินของ กสท ด้วย แล้วนำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการ กสท พิจารณาต่อไป

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้ เพื่อสร้างประสบการณ์นำเสนอคอนเทนต์ที่ดีให้กับท่าน รวมถึงเพื่อจัดการข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อให้ท่านได้รับประสบการณ์ที่ดีบนบริการของเว็บไซต์เรา หากท่านใช้บริการเว็บไซต์นี้ต่อไปโดยไม่มีการปรับตั้งค่าใดๆ นั่นเป็นการแสดงว่าท่านอนุญาตยินยอมที่จะรับคุกกี้บนเว็บไซต์และนโยบายสิทธิส่วนบุคคลของเรา