มติคณะกรรมการบริษัท

เรื่อง ขออนุมัติเงินบริจาคเพื่อซื้อสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้และบริจาคเงินผ่านกระทรวงการคลังเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้

01.07.2011

มติที่ประชุม

1. อนุมัติเงินบริจาคเพื่อซื้อสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้ เป็นจำนวนเงิน 3,700,000.- บาท (สามล้านเจ็ดแสนบาทถ้วน) ตามที่เสนอ
2. อนุมัติบริจาคเงินผ่านกระทรวงการคลัง เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้ เป็นจำนวนเงิน 1,000,000.- บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน) ตามที่เสนอ

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้ เพื่อสร้างประสบการณ์นำเสนอคอนเทนต์ที่ดีให้กับท่าน รวมถึงเพื่อจัดการข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อให้ท่านได้รับประสบการณ์ที่ดีบนบริการของเว็บไซต์เรา หากท่านใช้บริการเว็บไซต์นี้ต่อไปโดยไม่มีการปรับตั้งค่าใดๆ นั่นเป็นการแสดงว่าท่านอนุญาตยินยอมที่จะรับคุกกี้บนเว็บไซต์และนโยบายสิทธิส่วนบุคคลของเรา